rsshttp://www.vinicky.sk/Wed, 30 Sep 2020 23:49:51 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Zriadenie cezhraničného systému verejnej cyklistickej dopravy medzi obcami Sátoraljaújhely, Zemplín a Viničky]]>http://www.vinicky.sk//--23-15-zriadenie-cezhranicneho-systemu-verejnej-cyklistickej-dopravy-medzi-obcami-satoraljaujhely-zemplin-a-vinickyFri, 15 May 2020 12:24:00 +0200http://www.vinicky.sk//--23-15-zriadenie-cezhranicneho-systemu-verejnej-cyklistickej-dopravy-medzi-obcami-satoraljaujhely-zemplin-a-vinicky<![CDATA[Projekt - Rekonštrukcia nevyužitých objektov pre komunitnú a spolkovú činnosť]]>http://www.vinicky.sk//--23-14-projekt---rekonstrukcia-nevyuzitych-objektov-pre-komunitnu-a-spolkovu-cinnostThu, 20 Feb 2020 12:43:00 +0100http://www.vinicky.sk//--23-14-projekt---rekonstrukcia-nevyuzitych-objektov-pre-komunitnu-a-spolkovu-cinnost<![CDATA[Projekt - Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov, úprava a tvorba verejných priestranstiev]]>http://www.vinicky.sk//--23-10-projekt---vystavba-a-rekonstrukcia-miestnych-komunikacii-lavok-mostov-chodnikov-uprava-a-tvorba-verejnych-priestranstievFri, 01 Jun 2018 12:47:00 +0200http://www.vinicky.sk//--23-10-projekt---vystavba-a-rekonstrukcia-miestnych-komunikacii-lavok-mostov-chodnikov-uprava-a-tvorba-verejnych-priestranstiev<![CDATA[Projekt - Úprava verejných priestranstiev v obci Viničky]]>http://www.vinicky.sk//--23-9-projekt---prava-verejnych-priestranstiev-v-obci-vinickyFri, 01 Jun 2018 12:39:00 +0200http://www.vinicky.sk//--23-9-projekt---prava-verejnych-priestranstiev-v-obci-vinicky<![CDATA[Športovo-oddychový park]]>http://www.vinicky.sk//--23-3-sportovo-oddychovy-parkTue, 08 Aug 2017 13:18:00 +0200http://www.vinicky.sk//--23-3-sportovo-oddychovy-park<![CDATA[Park Augustyna Vološyna]]>http://www.vinicky.sk//--23-2-park-augustyna-volosynaTue, 08 Aug 2017 13:17:00 +0200http://www.vinicky.sk//--23-2-park-augustyna-volosyna<![CDATA[ Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev Viničky ]]>http://www.vinicky.sk//--23-1-rekonstrukcia-miestnych-komunikacii-chodnikov-a-verejnych-priestranstiev-vinicky-Wed, 11 Jan 2017 15:14:00 +0100http://www.vinicky.sk//--23-1-rekonstrukcia-miestnych-komunikacii-chodnikov-a-verejnych-priestranstiev-vinicky-