•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Na návrh akcie Spol ÚPN-O Viničky, Ladmovce, Zemplín ZaD č. 1 Odb.: Obec Viničky
Dod.: A Projekt Michalovce
5200.00 €
Mäso ŠJ marec 2018 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Cimbaľák, s.r.o.
66.46 €
Potraviny ŠJ marec 2018 Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
347.21 €
Régió časopis 2018 Odb.: Obec Viničky
Dod.: L-PRESS Magdaléna Kopaszová
84.00 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Za poskytnutie informácií Odb.: Obec Viničky
Dod.: Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky
35.00 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
76.78 €
Za vývoz TKO 9.3.2018 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
248.66 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
169.15 €
Smerové šípky s názvami ulíc Odb.: Obec Viničky
Dod.: Vladimír Mucha - Muchotlač
288.00 €
Materiál, náhradné diely Odb.: Obec Viničky
Dod.: Mgr.Daniela Mátéová
94.60 €
Materiál - Profil jakl. Odb.: Obec Viničky
Dod.: STAVIMPEX - Štefan Sirovec
240.00 €
Update - agenda OcÚ, služby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
177.86 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
10.61 €
Poradenské služby VO Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
41.66 €
Členský popl. na rok 2018 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie Tokajská vínna cesta
100.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Viničky
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
97.00 €
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Košice
29.50 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
32.68 €
Osvedčenie o absolvovaní predprim. vzdel. - MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: ŠEVT a.s.
0.00 €
Mäso ŠJ Odb.: Obec Viničky
Dod.: Cimbaľák, s.r.o.
39.51 €
Potraviny ŠJ Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
253.41 €
Za prevádzkovanie pohrebiska Odb.: Obec Viničky
Dod.: Alexander Krajník
24.00 €
Materiál, náhradné diely Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
52.13 €
Preprava tovaru Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ladislav Doša - DOŠA TRANS
48.00 €
Paragrafy v MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
39.35 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36.88 €
Vývoz TKO 16.2.2018 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
343.93 €
Úkony na úseku PO Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Vladimír Róth - RV-SYSTÉM
99.00 €
Prenájom pozemkov Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovenský pozemkový fond
21.30 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
210.76 €
Osvedčenie o absolvovaní predpr. vzdel. MŠ - tlačivo Odb.: Obec Viničky
Dod.: ŠEVT a.s.
6.10 €
Update, služby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
76.73 €
Perá - reklamné Obce Viničky Odb.: Obec Viničky
Dod.: National Pen
70.74 €
Informačná brožúra Odb.: Obec Viničky
Dod.: UMP SK, s.r.o.
78.00 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
10.87 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
213.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
320.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
568.00 €
Brikety RUF Odb.: Obec Viničky
Dod.: BEKY, a.s.
380.16 €
Autorská odmena - SOZA Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovenský ochranny zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
Brikety RUF Odb.: Obec Viničky
Dod.: BEKY, a.s.
126.72 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
41.66 €
Zemný plyn Odb.: Obec Viničky
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
97.00 €
Za vývoz TKO 26.1.2018 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
334.64 €
Secomp služby - zaslanie výk. rozp. RISSAm Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
54.40 €
Mäso ŠJ 1/2018 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Cimbaľák, s.r.o.
54.48 €
Potraviny ŠJ 1/2018 Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
334.72 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Služby sprac. výk. 2017 RISSAM Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
30.00 €
Obálky Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
30.00 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Štúdia uskutočniteľnosti Odb.: Obec Viničky
Dod.: Premier Consulting EU, spol. s r.o.
6153.70 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Za vývoz TKO 5.1.2018 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
298.62 €
Tonery do tlačiarne MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: Soft-Tech,s.r.o.
97.69 €
Kancelárske potreby, služby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
84.13 €
Zemný plyn - nedoplatok Odb.: Obec Viničky
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
536.98 €
Elektrina - nedoplatok Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
241.52 €
Elektrina - nedoplatok Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
194.98 €
Elektrina - nedoplatok Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
86.89 €
Elektrina - nedoplatok Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
419.58 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
5.52 €
Kalendárium 2018 Odb.: Obec Viničky
Dod.: L-PRESS Magdaléna Kopaszová
50.00 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
41.66 €
Nákupné poukážky pre dôchodcov Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
520.00 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
29.27 €
Mäso ŠJ december 2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Cimbaľák, s.r.o.
49.27 €
Potraviny - ŠJ Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
253.38 €
Prenájom priestorov - posedenie zamestnacov Odb.: Obec Viničky
Dod.: TOKAJ ZLATÁ PUTŇA s.r.o.
152.00 €
Tlačiva - Daň z nehnuteľností Odb.: Obec Viničky
Dod.: INPROST s.r.o.
21.60 €
Za vývoz TKO 15.12.2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
360.20 €
Školské potreby predškolákom Odb.: Obec Viničky
Dod.: TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
98.10 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Správa registratúry Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
39.60 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
90.60 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
160.49 €
Služby VO poradenstvo Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
92.75 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Fedel s.r.o.
201.31 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
7.68 €
Za vývoz TKO 24.11.2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
336.96 €
Predškolákom MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: Zábavné učení, s.r.o.
43.81 €
Poradenské služby VO Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Komplexné poradenstvo VO - "Rekonštrukcia nevyužitých objektektov" Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
500.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Viničky
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
48.00 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
41.84 €
Školské potreby predškolákom Odb.: Obec Viničky
Dod.: NOMIland, s.r.o.
74.00 €
Obecné noviny 2018 Odb.: Obec Viničky
Dod.: INPROST s.r.o.
67.60 €
Potraviny ŠJ november 2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
371.85 €
Mäso ŠJ november 2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Cimbaľák, s.r.o.
69.26 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
34.41 €
Potraviny - pohostenie Deň dôchodcov Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
246.93 €
Za prepravu tovaru - palivové drevo RUF Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ladislav Doša - DOŠA TRANS
96.00 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Viničky
Dod.: KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
370.99 €
Svietidlo žiarovky na vianočný stromček Odb.: Obec Viničky
Dod.: BBC Systém s.r.o.
101.10 €
Úkony na úseku PO 4.Q.2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Vladimír Róth - RV-SYSTÉM
99.00 €
Za vývoz veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
76.44 €
Montáž a dodanie krytiny Odb.: Obec Viničky
Dod.: MC Trebišov
246.05 €
Vodné, stočné KD Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Zarámovanie obrazu - letecká snímka obce Odb.: Obec Viničky
Dod.: Sklenárstvo a rámovanie obrazov
64.00 €
Paragrafy v MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: RAABE SLOVENSKO,s.r.o.
39.35 €
Brikety RUF Odb.: Obec Viničky
Dod.: BEKY, a.s.
1013.76 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Za vývoz TKO 3.11.2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
377.62 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
140.59 €
Prenájom pozemkov Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovenský pozemkový fond
7.47 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
13.85 €
Za servis Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
105.20 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
41.66 €
Za vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci Envir. fondu Odb.: Obec Viničky
Dod.: ASEKO - Ing. Alena Suchá
240.00 €
Deratizácia objektov OcÚ, KD, DS Odb.: Obec Viničky
Dod.: PILUS Trebišov, spol. s r.o.
30.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Viničky
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
48.00 €
Elektrina Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
255.00 €
Elektrina Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
183.00 €
Elektrina Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
435.00 €
Strava " VOĽBY KSK" Odb.: Obec Viničky
Dod.: GAZDAG s.r.o.
144.20 €
Kalendáre nástenné 2018 Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBS spol. s r.o.
153.80 €
Poradeské služby VO Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Oprava VO a MR Odb.: Obec Viničky
Dod.: Fedel s.r.o.
106.08 €
Kancelárske potreby "VOĽBY KSK" Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
10.00 €
Vlajka SR "Voľby do KSK" Odb.: Obec Viničky
Dod.: Signo, s.r.o.
15.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Viničky
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
48.00 €
Mäso pre ŠJ okt.2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Cimbaľák, s.r.o.
53.90 €
Potraviny - ŠJ Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
381.73 €
Účastnícky poplatok za školenie Odb.: Obec Viničky
Dod.: Národný ústav celoživotného vzdelávania
20.00 €
Materiál Odb.: Obec Viničky
Dod.: Mgr.Daniela Mátéová
372.13 €
Potraviny - ŠJ Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
258.61 €
Čistiace potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
63.23 €
Čistiace potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
119.93 €
Nôž Odb.: Obec Viničky
Dod.: ORAVA retail 1, a.s.
7.50 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14.15 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
35.68 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Viničky
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
60.58 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Viničky
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
184.72 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Viničky
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
61.41 €
Kanlux, neon na podium Odb.: Obec Viničky
Dod.: Fénypost Kft. - BON Trade
67.18 €
Stavebný materiál Odb.: Obec Viničky
Dod.: STAVIMPEX - Štefan Sirovec
364.35 €
Služby obce.info Odb.: Obec Viničky
Dod.: DATATRADE, s.r.o.
58.56 €
Za vývoz TKO Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
403.19 €
Za overenie účtovnej závierky 2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
550.00 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
108.16 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
7.43 €
Za prezentáciu obce www.slovakregion.sk Odb.: Obec Viničky
Dod.: Peter Jurík – LISA
27.88 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
42.26 €
Za vývoz TKO 22.9.2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
280.03 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
106.92 €
Služby VO poradenstvo Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Potraviny - ŠJ Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
309.59 €
Mäso pre ŠJ sept.2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Cimbaľák, s.r.o.
51.18 €
Mäso pre ŠJ sept.2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Cimbaľák, s.r.o.
46.18 €
Za prevádzkovanie pohrebiska 3 Q.2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Alexander Krajník
24.00 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
29.85 €
Účastnícky poplatok za školenie Odb.: Obec Viničky
Dod.: RVA Zvolen n.o.
40.00 €
Za opravu VO a MR Odb.: Obec Viničky
Dod.: Fedel s.r.o.
127.33 €
Fotenie obce Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBS spol. s r.o.
106.80 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
161.92 €
Úkony na úseku PO 3 Q.2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Vladimír Róth - RV-SYSTÉM
99.00 €
Školské potreby MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: NOMIland, s.r.o.
25.47 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Hnedé uhlie Odb.: Obec Viničky
Dod.: VH Trade s.r.o.
1058.42 €
Paragrafy v MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
39.35 €
Servisné práce - teamviewer Odb.: Obec Viničky
Dod.: IFOsoft s.r.o.
10.38 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
76.30 €
Za vývoz TKO 31.08.2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
340.45 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
9.78 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
48.00 €
Poradenské služby VO Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
41.66 €
Stravné lístky Odb.: Obec Viničky
Dod.: VAŠA Slovensko, s.r.o.
537.52 €
Motorový olej, ND, servis Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
122.40 €
Doména a webhosting Odb.: Obec Viničky
Dod.: wbx, s.r.o.
0.00 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
27.87 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Viničky
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
224.31 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7.86 €
Za vývoz TKO 11.8.2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
336.96 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
66.38 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Fedel s.r.o.
423.59 €
Zriadenie webovej stránky Odb.: Obec Viničky
Dod.: wbx, s.r.o.
648.00 €
Šmýkaľka pre MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: CASALLIA, s.r.o.
59.89 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
10.50 €
Odsávač do kuchyne - ŠJ Odb.: Obec Viničky
Dod.: ReMar Slovakia, s.r.o.
105.00 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
42.24 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
48.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
183.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
435.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
255.00 €
Služby, materiál Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
37.80 €
Poradenstvo VO Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Viničky
Dod.: VAŠA Slovensko, s.r.o.
534.14 €
Doména a webhosting www.vinicky.sk Odb.: Obec Viničky
Dod.: wbx, s.r.o.
72.00 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
36.17 €
Tlačiva MŠ, ŠJ Odb.: Obec Viničky
Dod.: ŠEVT a.s.
0.00 €
Za vývoz TKO 21.7.2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
289.33 €
Zameranie chodníkov v obci Viničky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Eli-Geo s.r.o.
750.00 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Farby, materiál, postrek Odb.: Obec Viničky
Dod.: Mgr.Daniela Mátéová
613.81 €
Materiál, ND, prac.pomôcky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Mgr.Daniela Mátéová
543.50 €
Za prevádzkovanie pohrebiska 2 Q.2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Alexander Krajník
24.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
77.94 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
15.44 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
45.04 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
48.00 €
Za autobusovú prepravu Odb.: Obec Viničky
Dod.: OBEC BORŠA
87.50 €
Paragrafy v materskej škole Odb.: Obec Viničky
Dod.: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
39.35 €
Poradenské služby VO Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Peč. klobása, chlieb, horčica pre občanov Odb.: Obec Viničky
Dod.: GAZDAG s.r.o.
450.00 €
Švédsky stôl - Obecný deň Odb.: Obec Viničky
Dod.: GAZDAG s.r.o.
300.00 €
Za výpožičku inventára Odb.: Obec Viničky
Dod.: GAZDAG s.r.o.
100.00 €
Preprava osôb autobusom Odb.: Obec Viničky
Dod.: Gabriel Bodák- REAL BUS
300.00 €
Tlačivá MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: ŠEVT a.s.
25.48 €
Za vývoz TKO 30.6.2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
425.26 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Potraviny ŠJ jún 2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
427.31 €
Bicykel - Kenzel Compact Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
110.00 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.90 €
Materiál ND, servis Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
404.00 €
Parky, opekačka Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
55.21 €
Mäso Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
121.56 €
Potraviny, materiál Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
328.30 €
Skakací hrad, maľovanie na tvár Odb.: Obec Viničky
Dod.: Zuzana Vasiľová - skákacie hrady
230.00 €
Cirkus - Karlson variete Odb.: Obec Viničky
Dod.: Alexander Vígh - Cirkus-variete
300.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
33.36 €
Školské pomôcky, hry predškolákom Odb.: Obec Viničky
Dod.: Zábavné učení, s.r.o.
100.39 €
Autobusová doprava mikrobusom Odb.: Obec Viničky
Dod.: OBEC BORŠA
35.00 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
166.63 €
Poháre s erbom, tašky s potlačou Odb.: Obec Viničky
Dod.: LIM PO, s.r.o.
233.25 €
Stavebný materiál Odb.: Obec Viničky
Dod.: STAVIMPEX - Štefan Sirovec
409.70 €
Za vývoz TKO 9.6.2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
305.59 €
Kontrola hasiacich prístrojov Odb.: Obec Viničky
Dod.: TÖDOP Török Ján
47.00 €
Lanko Odb.: Obec Viničky
Dod.: Armik.sk
32.32 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
6.53 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
85.87 €
Bazén Odb.: Obec Viničky
Dod.: Internet Mall Slovakia, s.r.o.
59.80 €
Stavebný materiál Odb.: Obec Viničky
Dod.: STAVIMPEX - Štefan Sirovec
502.68 €
Za účastnícky popl. odborný seminár Odb.: Obec Viničky
Dod.: ArtEdu spol.s.r.o.
20.00 €
Markíza, plachta,tienidlo- mat. Odb.: Obec Viničky
Dod.: LEGS, spol. s.r.o.
119.00 €
Plachta proti slnku Odb.: Obec Viničky
Dod.: GUDE SLOVAKIA, s.r.o.
126.04 €
Fritéza Odb.: Obec Viničky
Dod.: Internet Mall Slovakia, s.r.o.
68.20 €
Ratanová súprava Odb.: Obec Viničky
Dod.: Internet Mall Slovakia, s.r.o.
201.40 €
Za odchyt psov Odb.: Obec Viničky
Dod.: OZ Pomoc psíkom na východnom Slovensku
70.00 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
46.52 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
48.00 €
Poradenstvo VO Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Štrk Odb.: Obec Viničky
Dod.: LUMIX TRADE, spol. s r.o.
92.16 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
89.34 €
Potraviny ŠJ máj 2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
368.16 €
Potraviny, občerstvenie Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
288.08 €
Čistiace potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
132.94 €
Kontrola bezpečnosti detského ihriska Odb.: Obec Viničky
Dod.: EKOTEC spol. s.r.o.
276.00 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
27.78 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Za vývoz TKO 19.5.2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
349.74 €
Kanc. papier, toner Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
33.50 €
Paragrafy v MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
65.45 €
Štrk riečny Odb.: Obec Viničky
Dod.: LUMIX TRADE, spol. s r.o.
94.32 €
Piesok Odb.: Obec Viničky
Dod.: LUMIX TRADE, spol. s r.o.
52.56 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
95.22 €
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom 2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Poradenské služby VO Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Za vývoz veľkoobjemného kontajnera Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
101.89 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
255.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
68.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
146.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
48.00 €
Telefonne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
42.05 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
11.26 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Viničky
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
29.03 €
Úkony na úseku PO 2 Q.2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Vladimír Róth - RV-SYSTÉM
99.00 €
Za vývoz TKO 28.4.2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
316.04 €
Deratizácia objektov Odb.: Obec Viničky
Dod.: PILUS Trebišov, spol. s r.o.
30.00 €
Potraviny ŠJ Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
358.12 €
Kukla samozatemňovacia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Hweld s.r.o.
49.80 €
Dosky, hranoly Odb.: Obec Viničky
Dod.: KORBEN s.r.o.
550.15 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1.57 €
Telefonne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
31.46 €
Archivačná spona Odb.: Obec Viničky
Dod.: SPONKA SK, s.r.o.
40.08 €
Účasť na seminári Odb.: Obec Viničky
Dod.: RVA Zvolen n.o.
70.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
122.36 €
Za vývoz TKO 7.4.2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
352.06 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
18.19 €
Fotenie obce Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBS spol. s r.o.
0.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
113.16 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
42.31 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
48.00 €
Toner, obálky Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
48.00 €
Poradenské služby VO Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Za prevádzkovanie pohrebiska Odb.: Obec Viničky
Dod.: Alexander Krajník
24.00 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Vypracovanie projektu - Stanovište pre elektro bicykle a požičovňa bicyklov vo Viničkách Odb.: Obec Viničky
Dod.: Drahoslava Dankaninová
960.00 €
Vypracovanie projektu - Cyklochodník vo Viničkách Odb.: Obec Viničky
Dod.: Drahoslava Dankaninová
1692.00 €
Záložný zdroj Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
42.90 €
Služby, FVV 2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
45.60 €
Členský poplatok na rok 2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie Tokajská vínna cesta
100.00 €
REGIO časopis 2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: L-PRESS Magdaléna Kopaszová
77.70 €
Potraviny ŠJ marec 2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
453.49 €
Plaketa, stolové prevedenie Odb.: Obec Viničky
Dod.: Jozef Smrhola – OLYMP
133.64 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
31.55 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
66.02 €
UPD. Agenda OcÚ, služby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
181.56 €
Za práce so špec. strojom, materiál Odb.: Obec Viničky
Dod.: Tibor Szerdahelyi TIWEL
223.68 €
Za vývoz TKO 17.3.2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
277.71 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
140.88 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Fotenie obce jar/leto 2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBS spol. s r.o.
108.00 €
Za vypracovanie žiadosti - Zvyšov.energ.efekt. Odb.: Obec Viničky
Dod.: ASEKO - Ing. Alena Suchá
180.00 €
Verejná správa - ročný prístup Odb.: Obec Viničky
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
96.00 €
Zhotovenie kópie v prenajme Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
9.29 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
42.31 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
48.00 €
Poradenské služby VO Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Za vývoz TKO 24.2.2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
328.83 €
UPDATE Mzdy, Hlásenie, služby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
36.60 €
Toner Brother, kanc.potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
35.51 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
48.78 €
Potraviny ŠJ - február 2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
347.69 €
Úkony na úseku ochr.pred požiarmi 1Q.17 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Vladimír Róth - RV-SYSTÉM
99.00 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1.07 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
1.00 €
Členský poplatok 2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Karpatský euroregión Slovensko
24.95 €
Uhlie Odb.: Obec Viničky
Dod.: VH Trade s.r.o.
753.11 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
205.30 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Za nájom pozemkov Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovenský pozemkový fond
21.30 €
Za poradenstvo pri sprac. účt. závierky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
60.00 €
Za odchyt a karantenizáciu psov Odb.: Obec Viničky
Dod.: OZ Pomoc psíkom na východnom Slovensku
40.00 €
Za vývoz TKO 3.2.2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
272.39 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
15.44 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.31 €
Poradenské služby VO Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
219.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
874.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
272.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
48.00 €
Autorská odmena Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovenský ochranny zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
Potraviny ŠJ január 2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
290.97 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Obec Viničky
45.55 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.85 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Sada vrtákov, kalačka Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
198.30 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
106.00 €
Valec do tlačiarne, oprava Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
46.60 €
Update PÚ, MZ,služby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
46.20 €
Za vývoz TKO 13.1.2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
214.97 €
Elektrická energia - Preplatok Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
90.42 €
Preplatok - zemný plyn Odb.: Obec Viničky
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
544.74 €
Elektrická energia - nedoplatok Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
46.39 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
15.22 €
Za vyprac. PD-Rek.nevyužitých objektov Odb.: Obec Viničky
Dod.: APRO, s.r.o. Trebišov
3960.00 €
Nová verzia SFW Mzdy 17,01, Hlás.DÚ Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
66.72 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
214.52 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
8.52 €
Poukažky dôchodcom Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
525.00 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
41.66 €
Za vývoz TKO 23.12.2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
339.28 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
38.24 €
Potraviny ŠJ december 2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
301.20 €
Za prenájom priest. - posed. zamest.obce Odb.: Obec Viničky
Dod.: TOKAJ ZLATÁ PUTŇA s.r.o.
200.00 €
Za prevádzkovanie pohrebiska 4Q.2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Alexander Krajník
24.00 €
Žiarovky Odb.: Obec Viničky
Dod.: planetaziaroviek s.r.o.
23.52 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
92.75 €
Za overenie výročnej správy Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
50.00 €
Občerstvenie - Deň dôchodcov, Mikuláš Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
442.05 €
Čistiace potreby, materiál Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
49.09 €
Čistiace potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: Anna Doczyová - ANNA
88.28 €
Za občerstvenie Deň dôchodcov Odb.: Obec Viničky
Dod.: Anna Doczyová - ANNA
116.40 €
Za vykonané stavebné práce - MK Odb.: Obec Viničky
Dod.: JANEKO, s.r.o.
1200.00 €
Gola sada, nožnice na konáre Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
192.00 €
Stropné svetlo Odb.: Obec Viničky
Dod.: Jiři Mánek
82.96 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
160.37 €
Zrkadlo dopravné Odb.: Obec Viničky
Dod.: SIVEX, s.r.o.
178.80 €
Za vývoz TKO 2.12.2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
307.92 €
Kalendárium 2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: L-PRESS Magdaléna Kopaszová
40.00 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
16.98 €
Poradenské služby VO Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Poradenstvo VO Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Služby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
30.00 €
Úkony na úseku ochr.pred požiarmi 4 Q. Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Vladimír Róth - RV-SYSTÉM
99.00 €
Za reflektor Odb.: Obec Viničky
Dod.: UNISERVIS Beláz Jozef
77.80 €
Za dodaný materiál VO Odb.: Obec Viničky
Dod.: UNISERVIS Beláz Jozef
270.00 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
42.59 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
110.00 €
LED vianočná záclona Odb.: Obec Viničky
Dod.: N-Teer s.r.o.
42.10 €
Služby, kanc. potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
58.40 €
Za odchyt a karantenizáciu psov Odb.: Obec Viničky
Dod.: OZ Pomoc psíkom na východnom Slovensku
30.00 €
Obecné noviny r. 2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: INPROST s.r.o.
67.60 €
Za prenájom pozemkov Odb.: Obec Viničky
Dod.: ZUMI, spol. s r.o.
273.00 €
Za prenájom pozemkov Odb.: Obec Viničky
Dod.: ZUMI, spol. s r.o.
49.56 €
Potraviny ŠJ november 2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
413.23 €
Školské potreby pre deti MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: NOMIland, s.r.o.
200.60 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
42.37 €
Vianočné ozdoby do parku Odb.: Obec Viničky
Dod.: DECOR FACTORY, s.r.o.
60.50 €
Stavebný materiál Odb.: Obec Viničky
Dod.: STAVIMPEX - Štefan Sirovec
143.44 €
Klavír predškol. MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: Chal Tec GmbH
104.80 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Viničky
Dod.: KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
367.30 €
Vianočná LED záclona Odb.: Obec Viničky
Dod.: N-Teer s.r.o.
79.05 €
Služby pri sprac výkazov Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
61.80 €
Za vývoz TKO 11.11.2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
353.23 €
Ponorné čerpadlo, rezný kotuč - AČ Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
205.30 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1.57 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
142.36 €
Preprava palivového dreva Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ladislav Doša - DOŠA TRANS
216.00 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
4.90 €
Za vypracovanie potvrdenia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky
35.00 €
Kalendáre s lištou - vyhot. Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ján Grajzeľ
320.00 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
41.66 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
194.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
256.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
110.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
482.00 €
Poradenstvo VO Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Za prenájom pozemkov Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovenský pozemkový fond
7.47 €
Potraviny ŠJ - október 2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
457.58 €
Za vypr.žiadosti o dotáciu z Env.fondu Odb.: Obec Viničky
Dod.: ASEKO - Ing. Alena Suchá
360.00 €
Za vývoz TKO 21.10.2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
353.23 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
57.82 €
Služby - www.obce.info Odb.: Obec Viničky
Dod.: DATATRADE, s.r.o.
58.56 €
Pracovné zošity - predškolákom MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
26.00 €
Motorová píla - DOLMAR PS-460 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
400.00 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.30 €
Za prevádzkovanie pohrebiska 3Q.2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Alexander Krajník
24.00 €
Za vývoz TKO 28.9.2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
364.85 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Viničky
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
184.72 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Viničky
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
60.58 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Viničky
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
61.41 €
Publikácie - zákony Odb.: Obec Viničky
Dod.: Poradca, s.r.o.
13.80 €
Školské potreby predškolákom Odb.: Obec Viničky
Dod.: NOMIland didaktik s.r.o.
32.93 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
6.20 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Za overovanie účtovnej závierky r.2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
500.00 €
Palivové drevo Odb.: Obec Viničky
Dod.: Vladimír Pažur
900.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
110.00 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
42.26 €
Za odchyt a karanténu psov Odb.: Obec Viničky
Dod.: OZ Pomoc psíkom na východnom Slovensku
50.00 €
Za prezentáciu obce - www.slovakregion.sk Odb.: Obec Viničky
Dod.: Peter Jurík – LISA
27.88 €
Poradenstvo VO Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Oprava mzdy /zmena odvodov ID/ Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
45.00 €
Potraviny ŠJ sept. 2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
455.49 €
Rekl. predm. - taška s erbom, pero, kľučenka Odb.: Obec Viničky
Dod.: Jozef Smrhola – OLYMP
100.63 €
Preprava osôb autobusom do obce Kék MR Odb.: Obec Viničky
Dod.: Gabriel Bodák- REAL BUS
100.00 €
Telefonne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
43.20 €
Za vývoz TKO 9.9.2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
374.14 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
73.88 €
Motorová bubnová kosačka Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
499.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
49.26 €
Úkony na úseku PO 3 Q.2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Vladimír Róth - RV-SYSTÉM
99.00 €
Vrecúška na levandule Odb.: Obec Viničky
Dod.: STOKLASA textilní galanterie
12.78 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Poradenské služby VO Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
12.64 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
110.00 €
Telefonne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.39 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.56 €
Levandulová látka Odb.: Obec Viničky
Dod.: SELECT spoločnosť s ručením obmedzeným
6.20 €
Obrusy pre MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: SELECT spoločnosť s ručením obmedzeným
7.90 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
3.14 €
Drez, kresla, stolička Odb.: Obec Viničky
Dod.: Erik Malý ECO - NÁBYTOK
386.00 €
Kancelársky papier, toner Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
49.00 €
Materiál - AČ doh. č. 54 Odb.: Obec Viničky
Dod.: MS-Kovomix
282.90 €
Za vývoz TKO dňa 19.8.2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
344.26 €
Ústredňa, mikrofón - MR Odb.: Obec Viničky
Dod.: UNISERVIS Beláz Jozef
408.00 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Viničky
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
224.31 €
PVC, sokel, zvar. tuba - MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: Maščuk Marián Ing.
622.91 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
13.51 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
110.00 €
Telefonne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
35.66 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
256.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
194.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
1060.00 €
Update - mzdy, tonery Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
82.00 €
Poradenské služby VO Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Za vývoz TKO 28.7.2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
393.89 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.34 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1.57 €
Za prepravu osôb autobusom - Zájazd MR Odb.: Obec Viničky
Dod.: Gabriel Bodák- REAL BUS
270.00 €
Za vývoz TKO 7.7.2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
389.25 €
Za dodaný materiál, služby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
99.42 €
Za vývoz skla 28.6.2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
18.50 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Poradenské služby VO Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
110.00 €
Za výpožičku inventárov - Deň obce Odb.: Obec Viničky
Dod.: GAZDAG s.r.o.
100.00 €
Občerstvenie učinkujúcim Odb.: Obec Viničky
Dod.: GAZDAG s.r.o.
100.00 €
Pečená klobása - Deň obce Odb.: Obec Viničky
Dod.: GAZDAG s.r.o.
616.50 €
Pedagodická diagnostika - MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: NOMIland, s.r.o.
8.50 €
Za vývoz TKO 16.6.2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
368.33 €
Za prevádzkovanie pohrebiska Odb.: Obec Viničky
Dod.: Alexander Krajník
24.00 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.06 €
Potraviny ŠJ jún 2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
414.96 €
Pap. taniere, poháre, tácky - mat. "Deň obce" Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
154.80 €
Potraviny "Deň obce" Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
259.51 €
Občerstvenie "Obecný deň" Odb.: Obec Viničky
Dod.: Anna Doczyová - ANNA
164.11 €
Občerstvenie "Obecný deň" Odb.: Obec Viničky
Dod.: Anna Doczyová - ANNA
254.02 €
Členský poplatok KES Odb.: Obec Viničky
Dod.: Karpatský euroregión Slovensko
24.95 €
Oprava MR Odb.: Obec Viničky
Dod.: UNISERVIS Beláz Jozef
259.00 €
Oprava pouličného osvetlenia Odb.: Obec Viničky
Dod.: UNISERVIS Beláz Jozef
148.60 €
Čistiace potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: MS-Kovomix
66.00 €
Telefonne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
37.87 €
Stavebné práce "Rekonštr.miest.komunik" Odb.: Obec Viničky
Dod.: JANEKO, s.r.o.
32779.00 €
Školské potreby predškolákom Odb.: Obec Viničky
Dod.: JUDr. Martin Fabián
91.94 €
Servis Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
365.28 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
117.90 €
Za vývoz plastov dňa 7.6.2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Prenájom skakacich hradov Tiger+Drak Odb.: Obec Viničky
Dod.: Zuzana Vasiľová - skákacie hrady
280.00 €
Halogenové výbojky Odb.: Obec Viničky
Dod.: ELMIT, s.r.o.
18.04 €
Za úkony na úseku PO Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Vladimír Róth - RV-SYSTÉM
99.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
64.84 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Viničky
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
29.03 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
21.06 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
32.66 €
Čistenie priekopy Odb.: Obec Viničky
Dod.: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
184.80 €
Poradenské služby VO Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
110.00 €
Za vyhotovenie zloženky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
13.67 €
Za vývoz TKO 27.5.2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
338.12 €
Potraviny pre ŠJ - Máj 2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
443.16 €
Potraviny, občerstvenie ochutnávka vína Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
222.49 €
Čistiace potreby, materiál Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
28.56 €
Čist. potreby, materiál, kanc.potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
42.31 €
Propan Bp pre ŠJ Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
11.90 €
Telefonne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
46.75 €
Za dodaný štrk Odb.: Obec Viničky
Dod.: LUMIX TRADE, spol. s r.o.
94.32 €
Za vývoz papiera 17.5.2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Rybársky lístok Odb.: Obec Viničky
Dod.: A. Potočníková - FVCC
15.00 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Za vývoz TKO dňa 3.5.2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
375.30 €
Za vývoz plastov Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
13.48 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
48.55 €
Príručka mzdovej účtovníčky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Poradca, s.r.o.
13.70 €
Poradenské služby VO Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
110.00 €
Telefonne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.88 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
194.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
1060.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
256.00 €
Stavebný materiál Odb.: Obec Viničky
Dod.: STAVIMPEX - Štefan Sirovec
162.10 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
112.20 €
Potraviny ŠJ apríl 2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
392.54 €
Kvalifikovaný systém. certifikát D-COM Odb.: Obec Viničky
Dod.: Disig, a.s.
103.20 €
Za vývoz veľkoobj. kontajnera Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
117.41 €
Motorová píla - AČ Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
399.90 €
Materiál - prac. oblečenie Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
40.00 €
Telefonne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
43.81 €
Energetická audit - budova OcÚ, MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: LOVIS plus s.r.o.
3000.00 €
Materiál AČ Odb.: Obec Viničky
Dod.: MS-Kovomix
66.35 €
Tlačivá - Osvedč. o absol. predprím. vzdel. Odb.: Obec Viničky
Dod.: ŠEVT a.s.
6.10 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1.57 €
Deratizácia objektov OcÚ, KD a DS Odb.: Obec Viničky
Dod.: PILUS Trebišov, spol. s r.o.
50.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
65.00 €
Služby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
199.16 €
Za vývoz TKO 14.4.2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
326.51 €
Seminár - osvedčovanie listín Odb.: Obec Viničky
Dod.: RVA Zvolen n.o.
35.00 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Poplatok za pripojenie Odb.: Obec Viničky
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
216.36 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
14.24 €
Odmena výkonným umelcom - MR Odb.: Obec Viničky
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Školské potreby pre deti MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: Zábavné učení, s.r.o.
137.77 €
Telefonne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
32.66 €
Za prácu s lesnou frézou Odb.: Obec Viničky
Dod.: Vojtech Oláh - STAV-KOV
280.80 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
110.00 €
Poradenstvo VO Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Za webhosting www.vinicky.ocu.sk Odb.: Obec Viničky
Dod.: webex media, s.r.o.
36.00 €
Za prevádzkovanie pohrebiska 1Q 2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Alexander Krajník
24.00 €
Odmena - vyprac. ŽoNFP Zml.č.170216 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Premier Consulting EU, spol. s r.o.
120.00 €
Potraviny ŠJ - marec 2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
403.54 €
Za vývoz TKO 24.3.2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
321.86 €
Telefonne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
42.64 €
Toner, fólia Canon, oprava tlačiarne Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
58.99 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
3.14 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
135.19 €
Za vývoz skla dňa 2.3.2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Vrtačka, hoblovačka - AČ Odb.: Obec Viničky
Dod.: NOVÁTOR spol. s.r.o.
346.30 €
Členský poplatok na r.2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie Tokajská vínna cesta
100.00 €
Za vypracovanie potvrdenia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky
35.00 €
Za vývoz TKO 4.3.2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
259.12 €
Štúdia uskutoč. PRV 2014-2020 obce 7.2 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Premier Consulting EU, spol. s r.o.
1075.20 €
Kompl.porad.služby "Zvýš.energ.účinn.OcÚ Odb.: Obec Viničky
Dod.: Tender consult, s.r.o.
500.00 €
Plastové kontajnery, vrece Odb.: Obec Viničky
Dod.: FEREX, s.r.o.
259.60 €
Strava - VOĽBY DO NR SR Odb.: Obec Viničky
Dod.: GAZDAG s.r.o.
147.00 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
17.24 €
Telefonne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.36 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
110.00 €
Úkony na úseku ochr.pred požiarmi 1 Q.2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Vladimír Róth - RV-SYSTÉM
99.00 €
Za opravu strechy OcÚ Odb.: Obec Viničky
Dod.: MC Trebišov
150.00 €
Poradenské služby VO Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Toner Brother pre MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
18.00 €
Rekonštr. a výst.verej. priestr.- PD Odb.: Obec Viničky
Dod.: APRO s. r. o Trebišov
2880.00 €
Projektová dokumentácia - Rozvoj vidieka Odb.: Obec Viničky
Dod.: APRO s. r. o Trebišov
2797.70 €
Vlajka a zástava SR Odb.: Obec Viničky
Dod.: Signo, s.r.o.
42.00 €
Potraviny ŠJ február 2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
393.90 €
Účtovné súvzťažnosti Odb.: Obec Viničky
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Košice
25.00 €
Klasické ležadlo pre MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
564.00 €
Telefonne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
45.28 €
Pracovné oblečenie Dobr.činnosť Odb.: Obec Viničky
Dod.: MS-Kovomix
27.05 €
Pracovné náradia AČ Odb.: Obec Viničky
Dod.: MS-Kovomix
233.95 €
Régio časopis Odb.: Obec Viničky
Dod.: L-PRESS Magdaléna Kopaszová
77.70 €
F A K T U R Y V Y D A N E - PREDPIS Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovenský pozemkový fond
21.30 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
28.10 €
Nedoplatok elektr.energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
379.02 €
Rebrík AČ Odb.: Obec Viničky
Dod.: MS-Kovomix
106.00 €
Vysokotlakový čistíč Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
212.00 €
Za vývoz TKO 12.2.2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
297.46 €
Za vývoz plastov 9.2.2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Autorská odmena SOZA Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovenský ochranny zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
Občerstvenie Odb.: Obec Viničky
Dod.: TOKAJ ZLATÁ PUTŇA s.r.o.
48.50 €
Update, služby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
139.92 €
Odmena 4.1.1. Zmluva o dielo Odb.: Obec Viničky
Dod.: Premier Consulting EU, spol. s r.o.
1195.20 €
Za vývoz papiera 20.1.2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
21.20 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
194.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
1060.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
256.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
110.00 €
Telefonne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
36.56 €
Ekonomické poradenstvo Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
60.00 €
Občerstvenie Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
124.29 €
Čistiace prostriedky Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
52.20 €
Poradenské služby verejné obstarávanie Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Známka pre psov Odb.: Obec Viničky
Dod.: LIM PO, s.r.o.
97.40 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
117.20 €
Za vývoz TKO 22.1.2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
249.82 €
Potravina - ŠJ január 2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
321.30 €
Školenie - Archív Odb.: Obec Viničky
Dod.: IPEKO Zvolen s.r.o.
35.00 €
Občerstvenie Odb.: Obec Viničky
Dod.: TOKAJ ZLATÁ PUTŇA s.r.o.
110.00 €
Prenájom sály - spol.posed zamestnancov Odb.: Obec Viničky
Dod.: TOKAJ ZLATÁ PUTŇA s.r.o.
250.00 €
Telefonne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
45.22 €
Pracovné pomôcky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
235.00 €
Pracovná obuv Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
37.00 €
Prac. oblečenie, prac.náradia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
63.60 €
Inter.vysávač,prac.pomôcky AČ Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
353.50 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1.57 €
Školenie - Archív Odb.: Obec Viničky
Dod.: IPEKO Zvolen s.r.o.
35.00 €
Za vypracovanie geometrického plánu Odb.: Obec Viničky
Dod.: Eli-Geo s.r.o.
260.00 €
Za vypracovanie geometrického plánu Odb.: Obec Viničky
Dod.: Eli-Geo s.r.o.
200.00 €
Daňové tlačiva Odb.: Obec Viničky
Dod.: Alfa print s.r.o.
37.27 €
Školenie Daň z príjmov Odb.: Obec Viničky
Dod.: IPEKO Zvolen s.r.o.
35.00 €
Dodávka zemného plynu - nedoplatok Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
446.38 €
Týždenník VASÁRNAP Odb.: Obec Viničky
Dod.: Petit Press, a.s. divízia
15.76 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
13.74 €
Bodrogköz és Ung-vidék kalendárium 2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: L-PRESS Magdaléna Kopaszová
40.00 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
32.66 €
Potraviny ŠJ 12/2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
283.79 €
Za vývoz skla 21.12.2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Za vypracovanie PHSR - strategická časť Odb.: Obec Viničky
Dod.: MOAD, s.r.o.
200.00 €
Za vývoz TKO 29.12.2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
314.89 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
42.30 €
Školské potreby pre MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
50.00 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
89.60 €
Za vyprac. PHSR obce - analitická časť Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovedu, o.z.
0.00 €
Úkony na úseku ochrany pre pož. 4Q. 2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Vladimír Róth - RV-SYSTÉM
99.00 €
Za vývoz plastov dňa 2.12.2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Za overenie výročnej správy r. 2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
50.00 €
Za prevádzkovanie pohrebiska 4Q.2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Alexander Krajník
24.00 €
Za vývoz papiera - 11.11.2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Poradenstvo VO - 12/2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Za vydané vyjadrenie k telek.zariadení Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
16.99 €
Za vyjadrenie k telekom zariadení Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
16.99 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Za vývoz TKO dňa 3.12.2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
333.48 €
Telefonne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
32.66 €
Za prenájom pozemkov Odb.: Obec Viničky
Dod.: ZUMI, spol. s r.o.
49.56 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
74.00 €
Zhotovenie kopie v prenajme Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
15.72 €
Materiál - Aktivačná činnosť Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
355.20 €
F A K T U R Y V Y D A N E - PREDPIS Odb.: Obec Viničky
Dod.: NOMIland, s.r.o.
0.01 €
Školské potreby predškolákom Odb.: Obec Viničky
Dod.: NOMIland, s.r.o.
43.80 €
Poradenstvo VO Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Kalendár s listou, novoročenky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ján Grajzeľ
338.00 €
Obecné noviny na rok 2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: INPROST s.r.o.
67.60 €
Potraviny ŠJ Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
374.26 €
Materiál ND - žiarovky VO Odb.: Obec Viničky
Dod.: UNISERVIS Beláz Jozef
148.64 €
Školské potreby predškolákom MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: NOMIland, s.r.o.
157.50 €
Materiál, ND - osvetlenie Odb.: Obec Viničky
Dod.: BAYKO s.r.o.
41.90 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Viničky
Dod.: KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
367.30 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.17 €
Za vývoz veľkoobjemného kontajnera Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
195.12 €
Za nájom pozemkov Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovenský pozemkový fond
7.47 €
Za overenie účt. závierky r. 2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
500.00 €
Za vývoz TKO 12.11.2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
306.25 €
Materiál, ND Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
162.10 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
45.42 €
Papier - predškolákom Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
21.20 €
Za dodanie mikrofónu Odb.: Obec Viničky
Dod.: UNISERVIS Beláz Jozef
60.00 €
Oprava miestneho rozhlasu Odb.: Obec Viničky
Dod.: UNISERVIS Beláz Jozef
195.60 €
Zhot. kopie v prenájme Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
12.56 €
Za vypr.žiadosti - Rozvoj odpad.hosp. Odb.: Obec Viničky
Dod.: ASEKO - Ing. Alena Suchá
780.00 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
966.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
195.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
276.00 €
AČ - materiál Odb.: Obec Viničky
Dod.: MS-Kovomix
365.00 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.59 €
Poradenské služby VO Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
74.00 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Viničky
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
60.58 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Viničky
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
184.72 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Viničky
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
61.41 €
Potraviny - október 2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
384.06 €
Telefonne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
48.01 €
Služba obce.info.mini Odb.: Obec Viničky
Dod.: DATATRADE, s.r.o.
58.56 €
Občerstvenie - Deň dôchodcov Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
144.05 €
Materiál, občerstvenie Obecné slávnosti Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
519.14 €
Čistiace potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
221.50 €
Čistiace potreby, materiál Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
63.20 €
Za vývoz TKO 22.10.2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
340.44 €
Dar dôcodcom Odb.: Obec Viničky
Dod.: Thach Bui Van
440.00 €
Vývoz plastov Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1.57 €
Kancelárske potreby, služby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
36.60 €
Občerstvenie Odb.: Obec Viničky
Dod.: Anna Doczyová - ANNA
128.52 €
F A K T U R Y V Y D A N E - PREDPIS Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
22.40 €
Za prevádzkovanie pohrebiska Odb.: Obec Viničky
Dod.: Alexander Krajník
24.00 €
Za vyk. práce na žiadosti - zateplenie Odb.: Obec Viničky
Dod.: ASEKO - Ing. Alena Suchá
180.00 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Zhotovenie kópie v prenájme Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
10.22 €
Za vývoz TKO 1.10.2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
352.06 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
74.00 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
35.84 €
Šotolina Odb.: Obec Viničky
Dod.: VAPEX s.r.o. Ladmovce
13.20 €
Služby - na portáli www.slovakregion.sk Odb.: Obec Viničky
Dod.: Peter Jurík – LISA
27.88 €
Poradenské služby VO Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Potraviny - ŠJ Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
366.85 €
Telefonne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
46.44 €
Vývoz veľkoobjemného kontajnera Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
82.02 €
Motorová kosačka DOLMAR Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
449.90 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
448.02 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6.29 €
Za vývoz skla 2.9.2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Za vývoz TKO 10.9.2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
331.15 €
Autobusová preprava - tanečnej skupiny Odb.: Obec Viničky
Dod.: Jozef Szabo-SZABOTRANS
96.00 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
18.19 €
Telefonne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
44.09 €
Občerstvenie - Obecný deň Odb.: Obec Viničky
Dod.: Anna Doczyová - ANNA
268.70 €
Občerstvenie Odb.: Obec Viničky
Dod.: Anna Doczyová - ANNA
50.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
74.00 €
Poradenské služby - verejné obstarávanie Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Za vývoz TKO 20.08.2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
328.83 €
Kanc.papier, Tonery Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
53.92 €
Tlačiva - evid.obyv., kalkulačka Odb.: Obec Viničky
Dod.: ŠEVT a.s.
17.21 €
Leták, vizitky, igelitové tašky, pečiatka Odb.: Obec Viničky
Dod.: K-PRINT s.r.o.
64.77 €
Tlač pozvánky Odb.: Obec Viničky
Dod.: K-PRINT s.r.o.
50.00 €
Úkony na úseku ochr.pred požiar 3Q 2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Vladimír Róth - RV-SYSTÉM
99.00 €
Občerstvenie, materiál výpožička Odb.: Obec Viničky
Dod.: Juraj Gazdag – KOVPOL-DOPRAVA
496.00 €
Občerstvenie - pečená klobása Odb.: Obec Viničky
Dod.: Juraj Gazdag – KOVPOL-DOPRAVA
150.00 €
Ryby - kapor Odb.: Obec Viničky
Dod.: DONA, s.r.o.
75.60 €
Sada mikrofónu so stojanom Odb.: Obec Viničky
Dod.: MS-Kovomix
200.00 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Viničky
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
224.31 €
Orange telefonické poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
44.79 €
Členské za rok 2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Karpatský euroregión Slovensko
25.40 €
Panasonic - fotoaparát Odb.: Obec Viničky
Dod.: Internet Mall Slovakia, s.r.o.
207.00 €
Elektrocentrála Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
399.00 €
Za vývoz plastov 12.8.2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1.57 €
Kancelárske potreby, služby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
115.32 €
Whirlpool mraznička Odb.: Obec Viničky
Dod.: BIELA TECHNIKA Liszkaiová
299.00 €
Za opravu chlad. zariadenia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Juraj Liszkai
45.00 €
Za vývoz veľkoobjemného kontajnera Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
107.05 €
Za vývoz veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
88.06 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
8.18 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
74.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
195.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
276.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
966.00 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
54.34 €
Za vývoz TKO 29.7.2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
295.13 €
Poradenské služby VO Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Za vývoz papiera 21.7.2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
38.87 €
Mot.krovinorez Dplmar MS-430,4 U Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
450.00 €
Za vývoz skla dňa 23.6.2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1.57 €
Školské potreby pre MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: NOMIland, s.r.o.
434.00 €
Za vývoz TKO 9.7.2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
354.38 €
Cement, vápno, farby, dvere, ND Odb.: Obec Viničky
Dod.: STAVIMPEX - Štefan Sirovec
303.90 €
Dlažba, lepidlo Ceresit, Špar. hmota Odb.: Obec Viničky
Dod.: STAVIMPEX - Štefan Sirovec
298.40 €
Za prenájom kopirovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
12.89 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
38.21 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Chladníčka - ORAVA Odb.: Obec Viničky
Dod.: BIELA TECHNIKA Liszkaiová
209.00 €
Za prevádzkovanie pohrebiska Odb.: Obec Viničky
Dod.: Alexander Krajník
24.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
74.00 €
Tlačivá pre MŠ a ŠJ Odb.: Obec Viničky
Dod.: ŠEVT a.s.
33.48 €
Potraviny ŠJ Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
325.76 €
Za vývoz TKO 18.6.2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
353.23 €
Za vývoz TKO dňa 18.6.2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
36.26 €
Poradenstvo - verejné obstarávanie Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Miešačka Odb.: Obec Viničky
Dod.: MS-Kovomix
260.00 €
Pracovné odevy Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
142.00 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
154.06 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
114.76 €
Služby na úseku PO Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Vladimír Róth - RV-SYSTÉM
99.00 €
Za dod.a mont.mater.ver.osvet. II.Q.2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: UNISERVIS Beláz Jozef
103.15 €
Za dodanie a montáž mater. - Ver.osvetl. Odb.: Obec Viničky
Dod.: UNISERVIS Beláz Jozef
146.58 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Za vývoz plastov 3.6.2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Prenájom kopirovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
21.58 €
Kontrola has. prístrojov Odb.: Obec Viničky
Dod.: TÖDOP Török Ján
47.00 €
Za posudky obyvateľov Odb.: Obec Viničky
Dod.: MED-EZOP s.r.o.
40.00 €
Telefonne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.47 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
74.00 €
Za odborné poradenstvo VO Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Za vývoz veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
87.20 €
Za vývoz TKO 28.5.2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
343.93 €
Potraviny ŠJ Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
337.64 €
Materiál AČ - máj 2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: MS-Kovomix
305.70 €
Čistiace potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
50.33 €
Občerstvenie Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
76.80 €
Občerstvenie Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
94.39 €
Materiál, čistiace potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
25.46 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
43.71 €
Pracovné pomôcky AČ - máj 2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
96.72 €
Školské potreby predškolákom MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: NOMIland, s.r.o.
108.32 €
Za vývoz papiera dňa 13.5.2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Pracovné oblečenie, prac.pomôcky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
119.93 €
Kancelárske potreby, služby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
71.77 €
Farebná pedagog.diagnostika pre deti MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: RAABE SLOVENSKO,s.r.o.
27.95 €
Za REGIO časopis Odb.: Obec Viničky
Dod.: L-PRESS Magdaléna Kopaszová
77.70 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36.16 €
Za vývoz TKO 7.5.2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
349.74 €
Prenájom kopirovacie stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
40.58 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Viničky
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
29.03 €
Za vypracovanie PHSR - záloha Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovedu, o.z.
200.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
966.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
276.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
195.00 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.29 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
74.00 €
Samsung Galaxy - mobilný telefón Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
1.00 €
Poradenské služby - verejné obstarávanie Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Potraviny ŠJ - apríl 2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
283.48 €
Vložné - odborný seminár Odb.: Obec Viničky
Dod.: Asociácia správcov registratúra
40.00 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
39.51 €
Za prevádzkovanie pohrebiska 1 Q. 2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Alexander Krajník
24.00 €
Materiál Aktivačná činnosť Odb.: Obec Viničky
Dod.: MS-Kovomix
436.00 €
Za vývoz TKO dňa 15.4.2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
360.20 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
87.64 €
Za vývoz plastov dňa 9.4.2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Prenájom kopirovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
23.60 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Hlásenie o vyúčt.dane- SFW, služby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
86.40 €
Softwer- inovácia agendy Ocú za r.2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
198.16 €
Almanach obce.info a miest Slovenska Odb.: Obec Viničky
Dod.: DATATRADE, s.r.o.
28.60 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.08 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
74.00 €
Doména a webhosting- www.vinicky.ocu.sk Odb.: Obec Viničky
Dod.: webex media, s.r.o.
36.00 €
Poradenské služby - verejné obstarávanie Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
81.74 €
Úkony na úseku ochrany pre požiarmi Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Vladimír Róth - RV-SYSTÉM
99.00 €
Za vývoz TKO dňa 25.03.2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
364.84 €
Potraviny ŠJ - marec 2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
322.88 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
51.11 €
Odmeny výkonným umelcom - obecný rozhlas Odb.: Obec Viničky
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
Za vývoz TKO dňa 5.3.2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
313.72 €
Za vývoz skla dňa 3.3.2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Členský poplatok r. 2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie Tokajská vínna cesta
100.00 €
Farby - Materiál, ND Odb.: Obec Viničky
Dod.: MS-Kovomix
168.37 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
68.56 €
Služby, update mzdy Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
55.92 €
Prenájom kopirovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
15.52 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.92 €
Občerstvenie - pohostenie Odb.: Obec Viničky
Dod.: TOKAJ ZLATÁ PUTŇA s.r.o.
109.40 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
74.00 €
Poradenské služby - verejné obstarávanie Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Nájomné za pozemky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovenský pozemkový fond
21.30 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
54.32 €
Potraviny ŠJ - február 2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
202.36 €
Licencia do NIP SR - register nehnuteľ. Odb.: Obec Viničky
Dod.: Národné informačné stredisko SR, a s.
360.00 €
Materiál, ND Odb.: Obec Viničky
Dod.: MS-Kovomix
295.68 €
Za vývoz plastov 10.2.2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Za vývoz TKO 12.2.2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
296.30 €
Autorská odmena - Obecný rozhlas Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovenský ochranny zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
Daňové tlačivá Odb.: Obec Viničky
Dod.: Alfa print s.r.o.
14.55 €
Notárske služby Odb.: Obec Viničky
Dod.: JUDr. Alexandra Palovčíková
130.30 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
16.21 €
Publikácia - miestna samospráva Odb.: Obec Viničky
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Košice
19.80 €
Služby - konzultácie Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
39.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
276.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
195.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
966.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
74.00 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.29 €
Poradenské služby - verejné obstarávanie Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Poradenské služby- účtovníctvo Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
60.00 €
Potraviny ŠJ Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
275.08 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
52.03 €
Za prevádzkovanie pohrebiska Odb.: Obec Viničky
Dod.: Alexander Krajník
48.00 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1.57 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
102.52 €
Za vývoz TKO dňa 20.1.2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
250.32 €
Za vývoz TKO dňa 2.1.2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
335.80 €
Interierový vysávač Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
149.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
165.07 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
1231.88 €
Telefónne popaltky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.29 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Prenájom koprirovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
15.91 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
49.54 €
Skákací hrad - pre Alsóberecki Odb.: Obec Viničky
Dod.: Rudolf Hurban
120.00 €
Potraviny ŠJ Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
233.99 €
Kvety, kytice Odb.: Obec Viničky
Dod.: Mgr. Peter Gornyitzki
68.00 €
Občerstvenie - Mikuláš Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
70.20 €
Potraviny- občerstvenie Deň obce Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
374.05 €
Materiál - Deň obce Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
122.17 €
Občerstvenie - Deň obce Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
139.99 €
Občerstvenie - MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
49.30 €
Čistiace potreby - MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
45.23 €
Čistiace potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
25.44 €
Čistiace prostriedky - deň dôchodcov Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
378.25 €
Za vývoz skla 17. 12. 2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Overenie účtovnej závierky 2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
550.00 €
Za vývoz plastov 01. 10. 2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Poradenské služby VO Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Elektrická vrtačka Maktec MT 081 E Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
240.30 €
Nájomné za pozemky Odb.: Obec Viničky
Dod.: ZUMI, spol. s r.o.
49.56 €
Za vývoz TKO 9. 12. 2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
381.11 €
Príspevok - Spoločný úrad IV.Q. 2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Obec Streda nad Bodrogom
156.90 €
Mikulášské fúzy Odb.: Obec Viničky
Dod.: Peter Dreck s.r.o.
21.30 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
133.62 €
Kancelárske potreby, PF karty Odb.: Obec Viničky
Dod.: Jozef Smrhola – OLYMP
83.82 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
15.11 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.76 €
Služby na úseku PO Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Vladimír Róth - RV-SYSTÉM
198.00 €
Za vývoz plastov 26. 11. 2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
101.00 €
Kalendárium 2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: L-PRESS Magdaléna Kopaszová
400.00 €
Oprava miestneho osvetlenia Odb.: Obec Viničky
Dod.: UNISERVIS Beláz Jozef
314.50 €
Poradenské služby VO Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Obecné noviny na rok 2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: INPROST s.r.o.
67.60 €
Potraviny - ŠJ Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
310.13 €
Dúhové sedáky pre MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: NOMIland, s.r.o.
104.80 €
Nájom v zmysle zmluvy P40426/09.00 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovenský pozemkový fond
7.47 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.92 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
66.02 €
Materiál - farby Odb.: Obec Viničky
Dod.: MS-Kovomix
201.60 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
55.43 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
32.40 €
Za vývoz TKO 18. 11. 2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
349.74 €
Materiál - pletivo, drôt Odb.: Obec Viničky
Dod.: STAVIMPEX - Štefan Sirovec
432.33 €
Uhlová brúska Makita MEU 041 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
239.30 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Za vývoz papiera 05. 11. 2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Predprímarne vzdelanie MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: M.Medlen-JurisDat
16.45 €
Predčitateľská gramostnosť Odb.: Obec Viničky
Dod.: RAABE SLOVENSKO,s.r.o.
27.80 €
Kanc.potreby - Voľby do orgánov samospr. Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
10.00 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
32.57 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
20.28 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
101.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
671.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
212.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
244.00 €
Poradenské služby VO Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Za vývoz TKO 27. 10. 2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
446.17 €
Za vývoz veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
137.44 €
Potraviny - ŠJ Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
348.05 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
51.24 €
Služby, tonery Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
89.20 €
Príspevok Spoločný úrad III. Q Odb.: Obec Viničky
Dod.: Obec Streda nad Bodrogom
156.90 €
Benz. kosačka Dolmár Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
290.00 €
Mot. krovinorez Dolmár Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
320.00 €
Služby obce. info Odb.: Obec Viničky
Dod.: DATATRADE, s.r.o.
48.00 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Viničky
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
184.72 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Viničky
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
60.58 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Viničky
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
61.41 €
Zvedavček pre MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: RAABE SLOVENSKO,s.r.o.
8.40 €
Vývoz obsahu žump Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
158.04 €
Likvidácia a odvoz kov. odpadu Odb.: Obec Viničky
Dod.: JBD, s.r.o.
96.00 €
Nástenný kalendár, pohľadnice Odb.: Obec Viničky
Dod.: Martina Grajzeľ Vyrostková
289.00 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1.57 €
Za vývoz TKO 06. 10. 2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
388.09 €
Materiálno-spotrebné normy pre ŠJ Odb.: Obec Viničky
Dod.: IRIS - Vydavateľstvo
31.90 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
17.65 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Prezentácia obce na portali slovakregion Odb.: Obec Viničky
Dod.: Peter Jurík – LISA
27.88 €
Poradenské služby VO Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
32.57 €
Tlač, overenie Goeodet.dokum. Odb.: Obec Viničky
Dod.: ALBAGEO s.r.o.
54.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
101.00 €
Potraviny - ŠJ Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
301.75 €
Motorová píla - DOLMAR PS - 460 SC Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
380.00 €
Za vypracovanie geometrického plánu Odb.: Obec Viničky
Dod.: Eli-Geo s.r.o.
180.00 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
54.71 €
Za vývoz veľkoobjemného kontajnera Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
108.89 €
Materiál - kancelárske potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
58.04 €
Služby - zaraďovanie majetku Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
50.40 €
Za vývoz TKO 16. 09. 2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
443.85 €
Materiál pre deti MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
76.60 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
117.90 €
Za vývoz skla 26. 08. 2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
16.70 €
Materiál - kancelárske potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
47.60 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
32.57 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
101.00 €
Služby - verejné obstarávanie Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Materiál - kancelárske potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
28.80 €
Za vývoz TKO 28. 08. 2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
358.87 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
70.76 €
Členský príspevok 2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie Tokajská vínna cesta
50.00 €
Materiál- cement, obrubník Odb.: Obec Viničky
Dod.: STAVIMPEX - Štefan Sirovec
412.75 €
Prenájom, občerstvenie, ochutnávka vína Odb.: Obec Viničky
Dod.: Nagyová Anna - Zlatý Strapec
780.00 €
Materiál - pracovné pomôcky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
91.00 €
Rotačná kosačka - bubnová Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
369.00 €
Skákací hrad - Obecný deň Odb.: Obec Viničky
Dod.: Rudolf Hurban
120.00 €
Pečená klobása - obecný deň Odb.: Obec Viničky
Dod.: Juraj Gazdag – KOVPOL-DOPRAVA
570.00 €
Občerstvenie a strava - Obecný deň Odb.: Obec Viničky
Dod.: Juraj Gazdag – KOVPOL-DOPRAVA
270.00 €
Príspevok spoločný úrad II.Q 2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Obec Streda nad Bodrogom
156.90 €
Za práce na žiadosť o posk.dotácie 2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: ASEKO - Ing. Alena Suchá
360.00 €
Za vývoz plastov 06. 08. 2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Nepremokavá plachta Odb.: Obec Viničky
Dod.: TIMEX-K s.r.o.
42.26 €
Cínový tanier, diplom, poznam.obal Odb.: Obec Viničky
Dod.: Jozef Smrhola – OLYMP
307.81 €
Odborné poradenstvo pri verejnom.obstar. Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Za vývoz TKO 04. 08. 2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
388.08 €
Materiál - Šotolina Odb.: Obec Viničky
Dod.: VAPEX s.r.o. Ladmovce
15.84 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Zhotovenie kópie - prenájom Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
22.54 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.38 €
Altán Party Odb.: Obec Viničky
Dod.: Superdiscont, s.r.o.
292.95 €
Zemný plyn Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
101.00 €
Teflonové obrusy Odb.: Obec Viničky
Dod.: Sergej Pryvezencev-MARKIZE
141.00 €
Čistiace potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
61.85 €
Občerstvenie Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
70.36 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
212.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
244.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
671.00 €
Kancelársky papier MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
15.00 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
51.74 €
Zateplenie budovy OCÚ Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Ján Staš
900.00 €
Zateplenie budovy KD Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Ján Staš
900.00 €
Služby na úseku ochr.PO II. Q. 2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Vladimír Róth - RV-SYSTÉM
99.00 €
Členský príspevok 2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Karpatský euroregión Slovensko
25.40 €
Za prevádzkovanie pohrebiska Odb.: Obec Viničky
Dod.: Alexander Krajník
24.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
26.06 €
Služby, UBDATE Mzdy Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
39.84 €
Ochranné prac.pomôcky a náradia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
224.40 €
Tonery Odb.: Obec Viničky
Dod.: Datacomp s.r.o.
140.05 €
Za vývoz papiera 16. 07. 2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Tenisová sieť -šport.oddych.park.ihrisko Odb.: Obec Viničky
Dod.: COMAN, s.r.o.
68.40 €
Preprava osôb autobusom Odb.: Obec Viničky
Dod.: Gabriel Bodák- REAL BUS
200.00 €
Externý manažment - šport.oddych.park.ihr. Odb.: Obec Viničky
Dod.: KRA Košického kraja
1465.00 €
Stavebné práce - šport.oddych.park.ihris Odb.: Obec Viničky
Dod.: Markostav Marek Kožuch
17875.51 €
Stavebné práce - šport.oddych.park.ihris Odb.: Obec Viničky
Dod.: UNITRANS Trebišov, s.r.o.
21395.34 €
Doplatok k umelému trávniku Odb.: Obec Viničky
Dod.: UNITRANS Trebišov, s.r.o.
535.32 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
34.58 €
Za vývoz TKO 14. 07. 2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
398.04 €
Za vývoz TKO 23. 06. 2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
349.74 €
Knihy pre MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: NOMIland, s.r.o.
8.30 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Materiál - toner, služby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
46.00 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.51 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
18.82 €
Materiál - štrk Odb.: Obec Viničky
Dod.: LUMIX TRADE, spol. s r.o.
82.68 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
101.00 €
Služby - verejné obstarávanie Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Zošit pre MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: Marián Matejka - PRINTCITY
15.00 €
Potraviny - ŠJ Odb.: Obec Viničky
Dod.: TAURIS Cassovia s.r.o.
44.29 €
Potraviny - ŠJ Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
288.28 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
66.17 €
Služby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
26.60 €
Tlačivo pre MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: ŠEVT a.s.
18.31 €
Pracovná obuv Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
27.20 €
Pracovné oblečenie Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
227.20 €
Pracovný odev Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
224.00 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
182.35 €
Materiál - štrk Odb.: Obec Viničky
Dod.: LUMIX TRADE, spol. s r.o.
460.80 €
Materiál - Šotolina Odb.: Obec Viničky
Dod.: VAPEX s.r.o. Ladmovce
64.42 €
Za vývoz plastov 04. 06. 2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Viničky
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
7.54 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
12.40 €
Obecné noviny 2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: INPROST s.r.o.
15.60 €
Za vypracovanie prevádzkového poriadku Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
547.20 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
36.79 €
Služby - verejné obstarávanie Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
Za vývoz TKO 02. 06. 2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
367.17 €
Zemný plyn – kultúrny dom Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
101.00 €
Potraviny - ŠJ Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
373.64 €
Potraviny - ŠJ Odb.: Obec Viničky
Dod.: TAURIS Cassovia s.r.o.
53.10 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
41.00 €
Služby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
26.60 €
Školské potreby pre deti MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: Csaba Tóth ALFA
69.74 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
51.35 €
Materiál - čistiace potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
80.87 €
Občerstvenie Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
41.98 €
Za vývoz papiera 14.05. 2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Materiál - prírodný kameň Odb.: Obec Viničky
Dod.: LUMIX TRADE, spol. s r.o.
57.60 €
Materiál - štrk Odb.: Obec Viničky
Dod.: LUMIX TRADE, spol. s r.o.
55.21 €
Za vývoz TKO 12. 05. 2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
349.74 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Viničky
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
29.03 €
Služby - šport. oddych.park - Detské ihr. Odb.: Obec Viničky
Dod.: UNITRANS Trebišov, s.r.o.
597.60 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Služby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
53.21 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
12.94 €
Zemný plyn – kultúrny dom Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
101.00 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
35.47 €
Materiál - zámková dlažba Odb.: Obec Viničky
Dod.: LUMIX TRADE, spol. s r.o.
524.16 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
244.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
671.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
212.00 €
Potraviny - ŠJ Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
322.50 €
Potraviny - ŠJ Odb.: Obec Viničky
Dod.: TAURIS Cassovia s.r.o.
40.72 €
Tlačivá - daňové priznanie Odb.: Obec Viničky
Dod.: CART PRINT, s.r.o.
77.56 €
Odmeny výkonnym umelcom za rok 2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
50.16 €
Za vývoz TKO 17.04.2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
314.89 €
Za vývoz plastov 09. 04. 2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
48.02 €
Doména - Webhosting Odb.: Obec Viničky
Dod.: webex media, s.r.o.
36.00 €
Členský príspevok Odb.: Obec Viničky
Dod.: MAS TOKAJ - ROVINA, o.z.
35.00 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Materiál Odb.: Obec Viničky
Dod.: STAVIMPEX - Štefan Sirovec
333.62 €
Telefonné poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
32.57 €
Za prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
17.27 €
Príspevok pre spoločný úrad I. Q 2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Obec Streda nad Bodrogom
156.90 €
Régio časopis 1.polrok 2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: L-PRESS Magdaléna Kopaszová
77.70 €
Zemný plyn – kultúrny dom Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
101.00 €
Kosačka DOLMAR Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
296.70 €
Za prevádzkovanie pohrebiska Odb.: Obec Viničky
Dod.: Alexander Krajník
24.00 €
Potraviny - ŠJ Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
241.62 €
Potraviny - ŠJ Odb.: Obec Viničky
Dod.: TAURIS Cassovia s.r.o.
50.33 €
Za vývoz veľkoobjemného kontajnera Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
119.57 €
Vývoz TKO 25.03.2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
359.04 €
Telefonné poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
50.18 €
Služby na úseku ochrany pred požiarmi Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Vladimír Róth - RV-SYSTÉM
99.00 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
69.17 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Viničky
Dod.: UNISERVIS Beláz Jozef
344.50 €
Výmena materiálu - akumulátor Odb.: Obec Viničky
Dod.: UNISERVIS Beláz Jozef
90.00 €
Za vývoz skla 05. 03. 2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Zemný plyn – kultúrny dom Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
101.00 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
16.39 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
35.11 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
74.11 €
Materiál - štrk Odb.: Obec Viničky
Dod.: LUMIX TRADE, spol. s r.o.
110.45 €
UPDATE agenda obecného úradu Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
182.56 €
Za vývoz TKO 26.02.2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
333.47 €
Prístup na portál verejná správa Odb.: Obec Viničky
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
76.00 €
Potraviny - ŠJ Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
263.76 €
Potraviny - ŠJ Odb.: Obec Viničky
Dod.: TAURIS Cassovia s.r.o.
51.34 €
Telefonné poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
54.27 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1.57 €
Manuál osvedčovacích listín na CD Odb.: Obec Viničky
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Košice
6.50 €
Čistiace potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
19.94 €
Občerstvenie Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
15.92 €
Občerstvenie Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
9.48 €
Služby, materiál Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
156.89 €
Za vývoz plastov 12. 02. 2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Poradenstvo pri účtovnej závierke 2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
60.00 €
Členský príspevok na rok 2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie ZPOZ Človek človeku v SR
20.40 €
Nájom za pozemky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovenský pozemkový fond
21.30 €
Za vývoz TKO 05.02.2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
212.64 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Autorská odmena Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovenský ochranny zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
20.48 €
Zemný plyn – kultúrny dom Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
156.00 €
Telefonné poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
38.55 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
244.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
671.00 €
Za vývoz veľkoobjemného kontajnera Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
148.60 €
Elektrická energia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
212.00 €
Potraviny ŠJ Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
266.27 €
Potraviny ŠJ Odb.: Obec Viničky
Dod.: TAURIS Cassovia s.r.o.
52.67 €
Za vývoz papiera 22.1.2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Členský príspevok na rok 2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Košice
51.00 €
Telefonné poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
48.07 €
Elektrická energia - nedoplatok Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
64.38 €
Elektrická energia - nedoplatok Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
5.21 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Kancelárske potreby- služby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
59.30 €
Svetelný žiarič Odb.: Obec Viničky
Dod.: BOP – Slovakia, s.r.o.
115.50 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1.57 €
Zemný plyn – kultúrny dom Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
154.06 €
Kalendárium 2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: L-PRESS Magdaléna Kopaszová
120.00 €
Vývoz TKO 16.01.2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
295.13 €
Prevádzkovanie pohrebiska Odb.: Obec Viničky
Dod.: Alexander Krajník
24.00 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
9.64 €
Telefonné poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
35.27 €
Preddavok za licenciu - vstup do NISSR Odb.: Obec Viničky
Dod.: Národné informačné stredisko SR, a s.
132.00 €
Vývoz TKO 23.12.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
281.19 €
Kalendár nástenný Odb.: Obec Viničky
Dod.: Jozef Smrhola – OLYMP
45.20 €
Telefónne poplatky – mobil Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
51.78 €
Predplatné – predškolská výchova Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
10.80 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
113.18 €
Občerstvenie Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
45.82 €
Čistiace prostriedky Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
17.09 €
Potraviny Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
21.92 €
Vývoz TKO 2.12.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
333.48 €
Darčekový poukaz zo SF Odb.: Obec Viničky
Dod.: Csaba Tóth ALFA
700.00 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Vlajka SR Odb.: Obec Viničky
Dod.: Jozef Smrhola – OLYMP
49.99 €
Kalendáre a materiály Odb.: Obec Viničky
Dod.: Jozef Smrhola – OLYMP
411.52 €
Príspevok na spoločný OcÚ Odb.: Obec Viničky
Dod.: Obec Streda nad Bodrogom
156.90 €
Svetelný vodič Odb.: Obec Viničky
Dod.: BOP – Slovakia, s.r.o.
151.08 €
Žiarovkový svetelný kábel Odb.: Obec Viničky
Dod.: Samba Lighting Systems, s.r.o.
143.56 €
Pomôcky pre školákov Odb.: Obec Viničky
Dod.: NOMIland, s.r.o.
191.70 €
Overenie účtovnej závierky za rok 2012 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
480.00 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
17.96 €
Vývoz plastov 26.11.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
32.89 €
Úkony na úseku ochrany pred požiarmi Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Vladimír Róth - RV-SYSTÉM
198.00 €
Prenájom pozemkov Odb.: Obec Viničky
Dod.: ZUMI, spol. s r.o.
49.56 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
81.00 €
Vlajky SR a EU Odb.: Obec Viničky
Dod.: Jozef Smrhola – OLYMP
60.01 €
Za OBECNÉ NOVINY na rok 2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: INPROST s.r.o.
52.00 €
Nájom pozemkov Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovenský pozemkový fond
7.47 €
Telefónne poplatky – mobil Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
55.68 €
Cement, asfaltová emulzia Odb.: Obec Viničky
Dod.: STAVIMPEX - Štefan Sirovec
646.95 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Vývoz TKO 11.11.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
310.23 €
Stavebné práce – rozšírenie vodovodu Odb.: Obec Viničky
Dod.: SCHOTT, s.r.o.
70389.55 €
Vývoz papiera 6.11.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
24.84 €
Školenie – IFOsoft, mzdy Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
36.00 €
Publikácia – Predprimárne vzdelanie MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: SEducoS, s.r.o.
16.45 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
15.34 €
Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
6.00 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
39.58 €
Zemný plyn Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
81.00 €
Elektrina Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
254.00 €
Elektrina Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
698.00 €
Elektrina Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
207.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
56.44 €
Potraviny Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
12.82 €
Potraviny – voľby Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
23.34 €
Potraviny Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
72.19 €
Telefónne poplatky – mobil Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
53.39 €
Služba Obce.info.mini Odb.: Obec Viničky
Dod.: DATATRADE, s.r.o.
48.00 €
Vývoz TKO 22.10.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
372.98 €
Postenie majetku Odb.: Obec Viničky
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
60.58 €
Postenie majetku Odb.: Obec Viničky
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
142.15 €
Postenie majetku Odb.: Obec Viničky
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
61.41 €
Príspevok na spoločný OcÚ Odb.: Obec Viničky
Dod.: Obec Streda nad Bodrogom
156.90 €
Pohrebné služby Odb.: Obec Viničky
Dod.: Alexander Krajník
28.08 €
Za služby – externý management Odb.: Obec Viničky
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra BOROLO
1100.00 €
Vývoz plastov 1.10.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Občerstvenie – Deň obce Odb.: Obec Viničky
Dod.: Anna Doczyová - ANNA
192.62 €
Materiál pre predškolákov Odb.: Obec Viničky
Dod.: Vydavateľstvo NOMI, s.r.o.
29.91 €
Inštalácia AZUV Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
29.90 €
Oprava PC Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
467.28 €
Vývoz TKO 30.9.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
298.62 €
Projektová dokumentácia na stavbu Odb.: Obec Viničky
Dod.: APRO s. r. o Trebišov
600.00 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Predplatné „Aktualizácie 2014“ Odb.: Obec Viničky
Dod.: Poradca, s.r.o.
33.60 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
13.27 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.94 €
Prezentácia na www.slovakregion.sk Odb.: Obec Viničky
Dod.: Peter Jurík – LISA
27.88 €
Zemný plyn – kultúrny dom Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
81.00 €
Telefónne poplatky – mobil Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
53.84 €
Digitálny potravinový teplomer Odb.: Obec Viničky
Dod.: JADO Trade, s.r.o.
12.49 €
Vývoz TKO 10.9.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
356.71 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
71.45 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
53.22 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
169.78 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9.43 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Poplatok – pripojenie na Internet Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Úkony na úseku ochrany pred požiarmi Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Vladimír Róth - RV-SYSTÉM
198.00 €
Vývoz skla 27.8.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
18.73 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.12 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
81.00 €
Občerstvenie – Deň obce Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
22.03 €
Čistiace potreby a materiál Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
36.04 €
Potraviny – Deň obce Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
352.04 €
Čistiace potreby a materiál – Deň obce Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
97.40 €
Čistiace potreby, materiál Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
27.56 €
Telefónne poplatky - mobil Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
50.22 €
Za pobyt Odb.: Obec Viničky
Dod.: Cirkevná škola v prírode sv. Lukáša
192.00 €
Vklad do združenia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí Tokajského regiónu, n.o.
53.30 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18.18 €
Dodaný materiál Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
153.90 €
Vývoz TKO dňa 19.08.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
302.10 €
Občerstvenie – Deň obce Odb.: Obec Viničky
Dod.: Juraj Gazdag – KOVPOL-DOPRAVA
687.00 €
Xeroxový papier, obálky Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
16.51 €
Inštalácia UPDATE – mzdy - dopravné Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
31.08 €
Vývoz plastov dňa 07.08.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Debniace tvárnice Odb.: Obec Viničky
Dod.: STAVIMPEX - Štefan Sirovec
416.10 €
Služby – internet za obdobie od 01.08.2013 – 31.08.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Služby – internet za obdobie od 01.08.2013 – 31.08.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Vývoz TKO dňa 31.07.2013; Vývoz 1100 l kontajnerov Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
329.98 €
Zhotovené kópie v prenájme od 04.07.2013 - 04.08.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
10.78 €
Za zemný plyn za obdobie 01.08. – 31.08.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
81.00 €
Telefónne poplatky 01.08.2013 – 31.08.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
91.86 €
Elektrina – dodávky a distribúcia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
254.00 €
Elektrina – dodávky a distribúcia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
698.00 €
Elektrina – dodávky a distribúcia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
207.00 €
Telefónne poplatky - mobil Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
55.36 €
Spolufinancovanie prevádzkových a mzdových nákladov spoločného OcÚ v Strede nad Bodrogom - príspevok pre Spoločný OcÚ za II.Q 2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Obec Streda nad Bodrogom
156.90 €
Inštalácia upgr.AZUV, PU, oprava MZDY - dopravné Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
29.00 €
Prevádzkovanie pohrebiska na 2.Q 2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Alexander Krajník
19.92 €
Štrk Odb.: Obec Viničky
Dod.: Zemplínska plavebná spoločnosť, s.r.o.
1081.44 €
Vývoz TKO dňa 19.07.2013; Vývoz 1100 l kontajnerov Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
285.66 €
Stavebné práce a dodávky „Rekonštrukcia verejného priestranstva v obci Viničky“ Odb.: Obec Viničky
Dod.: NOVICOM, s.r.o.
22642.76 €
Za prevoz kameňa a sochy Odb.: Obec Viničky
Dod.: Jozef Kišš
59.04 €
Vývoz plastov dňa 26.06.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
81.00 €
Služby – internet za obdobie od 01.07.2013 – 31.07.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Služby – internet za obdobie od 01.07.2013 – 31.07.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Zhotovené kópie v prenájme od 04.06.2013 - 04.07.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
17.74 €
Telefónne poplatky 01.07.2013 – 31.07.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.54 €
Za dodané potraviny do ŠJ pri MŠ Viničky Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
310.50 €
Mäso pre ŠJ pri MŠ Viničky Odb.: Obec Viničky
Dod.: TAURIS Cassovia s.r.o.
47.00 €
Dodaný materiál – rezné lanko, olej do benzínu Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
45.10 €
Výstražná fólia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Zuzana Szerdahelyiová - ELZA
16.00 €
Telefónne poplatky - mobil Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
56.88 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
69.78 €
Za vodné a stočné - vyúčtovanie za obdobie 21.03.2013 – 20.06.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
143.05 €
Vývoz veľkoobjemného kontajnery Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
98.85 €
Pracovné náradia Odb.: Obec Viničky
Dod.: STAVIMPEX - Štefan Sirovec
160.30 €
Cement, vápno, obrubník, OSB-Doska Odb.: Obec Viničky
Dod.: STAVIMPEX - Štefan Sirovec
377.95 €
Vývoz TKO dňa 14.06.2013; Vývoz 1100 l kontajnerov Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
325.01 €
Kontrola hasiacich prístrojov Odb.: Obec Viničky
Dod.: TÖDOP Török Ján
36.86 €
Vývoz skla dňa 05.06.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Členský príspevok Odb.: Obec Viničky
Dod.: Karpatský euroregión Slovensko
25.50 €
Telefónne poplatky 01.06.2013 – 30.06.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.58 €
Kameň drvený Odb.: Obec Viničky
Dod.: VAPEX s.r.o. Ladmovce
425.52 €
Služby – internet za obdobie od 01.06.2013 – 30.06.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Služby – internet za obdobie od 01.06.2013 – 30.06.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Zhotovené kópie v prenájme od 04.05.2013 - 04.06.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
13.86 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
81.00 €
Čistiace potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
9.28 €
Občerstvenie Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
77.35 €
Čistiace potreby, materiál Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
12.32 €
Zelenina pre ŠJ pri MŠ Viničky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Tibor Piling - AGROOBCHOD
18.00 €
Mäso pre ŠJ pri MŠ Viničky Odb.: Obec Viničky
Dod.: TAURIS Cassovia s.r.o.
45.34 €
Za dodané potraviny do ŠJ pri MŠ Viničky Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
331.43 €
Dodávka elektromateriálu – svietidlá, stožiare, poistky Odb.: Obec Viničky
Dod.: O.S.V.O. Prešov, s.r.o.
54.87 €
Telefónne poplatky - mobil Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
54.87 €
Členský poplatok na rok 2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie Tokajská vínna cesta
50.00 €
Dodaný materiál, pracovné oblečenie Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
149.30 €
Vývoz TKO dňa 17.05.2013; Vývoz 1100 l kontajnerov Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
381.11 €
Rýchloviazače, xeroxový papier, toner Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
45.02 €
Spolufinancovanie prevádzkových a mzdových nákladov spoločného OcÚ v Strede nad Bodrogom - príspevok pre Spoločný OcÚ Odb.: Obec Viničky
Dod.: Obec Streda nad Bodrogom
156.90 €
Poistenie Odb.: Obec Viničky
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
29.03 €
Prevádzkovanie pohrebiska na 1Q 2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Alexander Krajník
16.60 €
Služby – internet za obdobie od 01.04.2013 – 30.04.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Služby – internet za obdobie od 01.04.2013 – 30.04.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
81.00 €
Zhotovené kópie v prenájme od 04.04.2013 - 04.05.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
17.35 €
Telefónne poplatky 01.04.2013 – 30.04.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
35.26 €
Vývoz TKO dňa 26.04.2013; Vývoz 1100 l kontajnerov Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
300.39 €
Inštalácia upd. AZUV, konzultácia Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
26.60 €
Elektrina – dodávky a distribúcia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
207.00 €
Elektrina – dodávky a distribúcia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
698.00 €
Elektrina – dodávky a distribúcia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
254.00 €
Za dodané potraviny do ŠJ pri MŠ Viničky Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
294.64 €
Zelenina pre ŠJ pri MŠ Viničky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Tibor Piling - AGROOBCHOD
18.00 €
Mäso pre ŠJ pri MŠ Viničky Odb.: Obec Viničky
Dod.: TAURIS Cassovia s.r.o.
32.39 €
Telefónne poplatky - mobil Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
56.52 €
Dodaný materiál Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
51.80 €
Vývoz plastov dňa 10.04.2013; Vývoz 1100 l kontajnerov Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Služby – internet za obdobie od 01.04.2013 – 30.04.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Služby – internet za obdobie od 01.04.2013 – 30.04.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Palivové drevo Odb.: Obec Viničky
Dod.: Marek CZIZMADIA
300.00 €
Odmeny výk. umelcom a výrobcom zvuk. záznamov rok 2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
Dodávka tovaru Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
42.41 €
Vývoz TKO dňa 08.04.2013; Vývoz 1100 l kontajnerov Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
302.10 €
Zhotovené kópie v prenájme od 04.03.2013 -04.04.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
11.03 €
Telefónne poplatky 01.03.2013 – 31.03.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
37.00 €
Palivové drevo Odb.: Obec Viničky
Dod.: Marek CZIZMADIA
300.00 €
Inštalácia upd. PU, AZUV, sprac. Pozn.- 2012 Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
54.50 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
81.00 €
Doména a webhosting na obdobie od 01.07.2013 do 30.06.2014 Odb.: Obec Viničky
Dod.: webex media, s.r.o.
36.00 €
Zelenina pre ŠJ pri MŠ Viničky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Tibor Piling - AGROOBCHOD
16.00 €
Za dodané potraviny do ŠJ pri MŠ Viničky Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
159.95 €
Mäso pre ŠJ pri MŠ Viničky Odb.: Obec Viničky
Dod.: TAURIS Cassovia s.r.o.
38.81 €
Za dodané potraviny do ŠJ pri MŠ Viničky Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
109.62 €
Za vodné a stočné - vyúčtovanie za obdobie 13.12.2012-20.03.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
51.54 €
Telefónne poplatky - mobil Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
51.82 €
Materiál a služby - oprava miestneho rozhlasu Odb.: Obec Viničky
Dod.: UNISERVIS Beláz Jozef
129.40 €
Materiál a služby - oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Viničky
Dod.: UNISERVIS Beláz Jozef
371.51 €
Vývoz skla dňa 20.03.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
212.64 €
Za reg. časopis RÉGIÓ na I.polrok 2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: L-PRESS Magdaléna Kopaszová
77.70 €
Vývoz TKO dňa 28.02.2013; Vývoz 1100 l kontajnerov Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
266.08 €
Za dodaný tovar Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
4.12 €
Občerstvenie Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
28.73 €
Čistiace potreby Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
32.69 €
Xeroxový papier A4 a A3, euro obal Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
25.80 €
Dodávka SFW a služby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
182.56 €
Zhotovené kópie v prenájme Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
20.74 €
Služby – internet za obdobie od 01.03.2013 – 31.03.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Služby – internet za obdobie od 01.03.2013 – 31.03.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Vývoz skla dňa 27.02.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
81.00 €
Telefónne poplatky 01.03.2013 – 31.03.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
46.67 €
Zelenina pre ŠJ pri MŠ Viničky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Tibor Piling - AGROOBCHOD
8.00 €
Za dodané potraviny do ŠJ pri MŠ Viničky Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
199.90 €
Mäso pre ŠJ pri MŠ Viničky Odb.: Obec Viničky
Dod.: TAURIS Cassovia s.r.o.
20.93 €
Telefónne poplatky - mobil Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
51.71 €
Nájomné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovenský pozemkový fond
21.30 €
Práca a služby, USB Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
61.04 €
Vývoz TKO dňa 08.02.2013; Vývoz 1100 l kontajnerov Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
339.29 €
Vývoz plastu dňa 06.02.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Za dodané potraviny Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
42.25 €
Za dodané potraviny Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
19.34 €
Za dodané potraviny Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
57.86 €
Za dodané potraviny Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
28.06 €
Za dodané potraviny Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
16.55 €
Služby – internet za obdobie od 01.02.2013 – 28.02.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Služby – internet za obdobie od 01.02.2013 – 28.02.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
110 l kontajner – 10 ks Odb.: Obec Viničky
Dod.: FEREX, s.r.o.
246.00 €
Zhotovené kópie v prenájme Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
12.86 €
Telefónne poplatky 01.02.2013 – 28.02.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.32 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
81.00 €
Reštauračné stoličky 50 ks Odb.: Obec Viničky
Dod.: Bc. Milan Leško – Mileš
150.00 €
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovenský ochranny zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
Elektrina – dodávky a distribúcia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
254.00 €
Elektrina – dodávky a distribúcia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
698.00 €
Elektrina – dodávky a distribúcia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
207.00 €
Za vypracovanie Lekárskeho nálezu na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Odb.: Obec Viničky
Dod.: MEDAKIR, s.r.o.
20.00 €
Za dodané potraviny do ŠJ pri MŠ Viničky Odb.: Obec Viničky
Dod.: GVP, spol. s.r.o. Humenné
301.58 €
Mäso pre ŠJ pri MŠ Viničky Odb.: Obec Viničky
Dod.: TAURIS Cassovia s.r.o.
35.75 €
Dodávka SFW – Dane a poplatky, práca a služby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
29.00 €
Dodávka SFW, práca a služby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
26.40 €
Telefónne poplatky - mobil Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
51.09 €
Vývoz TKO dňa 09.01.2013; Vývoz 1100 l kontajnerov Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
220.77 €
Za vodné a stočné - vyúčtovanie za obdobie 18.12.2012-16.01.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6.14 €
Služby – internet za obdobie od 01.01.2013 – 31.01.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Služby – internet za obdobie od 01.01.2013 – 31.01.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Za Kalendárium 2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: L-PRESS Magdaléna Kopaszová
80.00 €
Zhotovené kópie v prenájme Odb.: Obec Viničky
Dod.: FaxCopy, a.s.
13.32 €
Vývoz skla dňa 19.12.2012 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
30.18 €
Telefónne poplatky 01.01.2013 – 31.01.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.62 €
Vývoz TKO dňa 21.12.2012; Vývoz 1100 l kontajnerov Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
261.77 €
Za OBECNÉ NOVINY na rok 2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: INPROST s.r.o.
52.00 €
Telefónne poplatky - mobil Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
53.71 €
Služby – internet za obdobie od 01.12.2012 – 31.12.2012 Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Služby – internet za obdobie od 01.12.2012 – 31.12.2012 Odb.: Obec Viničky
Dod.: S-Team, s.r.o.
16.60 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
99.74 €
Prenájom kopírovacieho stroja, poplatok za vyhotovené fotokópie Odb.: Obec Viničky
Dod.: FaxCopy, a.s.
15.38 €