Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Odpočívadlo a nabíjacia stanica elektrobicyklov Odb.: Obec Viničky
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
0.00 €
pripojenie do distribúčnej sústavy Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Plynofikácia a rekonštrukcia vykurovania spoločnej budovy OÚ a MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: Novogas-Mentová
14585.88 €
Nákup koncového zaridenia Speedphone 11 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
9.90 €
Telekomunikačné služby, tel.č. 0566373274 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Nákup koncového zaridenia Speedphone 11 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
9.90 €
Telekomunikačné služby, tel.č. 0566373281 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Odborné poradenstvo v oblasti VO pre projekt Establishing a Cross-border Community Bicycle Transport System on the settlements of Sátoraljaújhely, Zemplén and Szoloske Odb.: Obec Viničky
Dod.: 29 Teaam s.r.o.
1050.00 €
Zmena bankového účtu prijímateľa a zmena systému financovania projektu Odb.: Obec Viničky
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Výkon stavebnéh odozoru pri realizácii stavby "Rekonštrukcia a výstavba verejných priestranstiev" Odb.: Obec Viničky
Dod.: APRO s. r. o Trebišov
1650.00 €
Vyhotovenie diely - webová stránka, služby v oblasti webhostingu Odb.: Obec Viničky
Dod.: webex.digital s.r.o.
72.00 €
Úver na financovanie Rekonštrukcie nevyužitých objektov pre komunitnú a spolkovú činnosť Odb.: Obec Viničky
Dod.: VÚB, a.s.
149883.67 €
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Odb.: Obec Viničky
Dod.: VÚB, a.s.
0.00 €
Výkon stavebnéh odozoru pri realizácii stavby "Rozvoj vidieka a obnova dediny" Odb.: Obec Viničky
Dod.: APRO s. r. o Trebišov
1650.00 €
Zmena a doplnenie ustanovení zmluvy - cena za odvoz a počet vyvážaných nádob Odb.: Obec Viničky
Dod.: FÚRA, s.r.o.
0.00 €
Darovanie osobného motorového vozidla Škoda Octavia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
Výkon stavebného dozoru pri realizácii investičných zámerov v obci Viničky počas roka 2020 Odb.: Obec Viničky
Dod.: APRO s. r. o Trebišov
0.00 €
Predaj majetkového podielu stavby Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Obec Viničky
0.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Viničky
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Pripojenie do distribučnej siete - dodávka plynu do spoločnej budovy OcÚ a MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
0.00 €
Vzájomná spolupráca pri realizácii projektu "Geopark Zemplín" Odb.: Geopark Zemplín
Dod.: Obec Viničky
0.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Plynofikácia spoločnej budovy OcÚ a MŠ Odb.: Obec Viničky
Dod.: František Andrejko - P.I.S.
1440.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Mesto Košice
Dod.: Obec Viničky
30.00 €
Zhotovenie diela: Rekonštrukcia a zateplenie kultúrneho domu Viničky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Albín Kozák
29985.00 €
Dodatok k zmluve o prenájme kultúrneho domu - výpočet výšky nájomného Odb.: Kocsis Bence
Dod.: Obec Viničky
28.56 €
Prenájom kultúrneho domu Odb.: Kocsis Bence
Dod.: Obec Viničky
0.00 €
Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Gréckokatolícka eparchia Košice
Dod.: Obec Viničky
0.00 €
Záväzok strpenia výkonu kontroly/auditu Odb.: Obec Viničky
Dod.: Premier Consulting EU, spol. s r.o.
0.00 €
Poskytovanie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov Odb.: Obec Viničky
Dod.: Disig, a.s.
0.00 €
Zmena dodávky plynu - program BIZNIS Odb.: Obec Viničky
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
0.00 €
Úprava čísla bankového účtu zhotoviteľa Odb.: Obec Viničky
Dod.: APRO s. r. o Trebišov
0.00 €
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO - LED osvetlenie Odb.: Obec Viničky
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
89.10 €
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO - pivničné segmenty a parkové lavičky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
58.31 €
Doplnenie ustanovenia o strpení kontroly/auditu Odb.: Obec Viničky
Dod.: APRO, s.r.o. Trebišov
0.00 €
Doplnenie ustanovenia o strpení kontroly/auditu Odb.: Obec Viničky
Dod.: APRO, s.r.o. Trebišov
0.00 €
Poskytnutie NFP - Rekonštrukcia nevyužitých objektov pre komunitnú a spolkovú činnosť Odb.: Obec Viničky
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
149883.67 €
Dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd a vody z povrchového odtoku do ver. kan. Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Realizácia vodovodnej prípojky - montáž meradla a vodomernej zostavy Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Zmena výšky revolvingového úveru Odb.: Obec Viničky
Dod.: VÚB, a.s.
160457.88 €
Audit účtovnej závierky k 31.12.2018, overenie výročnej správy za 2018 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
600.00 €
Šírenie reklamy Odb.: NOVICOM, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
300.00 €
poskytnutie služieb spracovaním admin.podkladov Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie Vidiek
950.00 €
Program Rozv. vidieka SR 2014-2020-žiadosť Odb.: Obec Viničky
Dod.: Premier Consulting EU, spol. s r.o.
0.00 €
Mliečné výrobky Rajo Odb.: Obec Viničky
Dod.: RAJO a.s.
0.00 €
Mliečné výrobky Rajo - podpora EU Odb.: Obec Viničky
Dod.: RAJO a.s.
0.00 €
Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny do škol.zariad."Školský program"pre šk.r. 2019/2020 -2022/2023 Odb.: Obec Viničky
Dod.: M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.,
0.00 €
Každoročná kontrola - detské ihriská na verejných priestranstvách v správe OÚ Odb.: Obec Viničky
Dod.: EKOTEC, spol. s r. o.
220.00 €
Manažér projektu „Establishing a Cross-border Community Bicycle Transport System on the settlements of Sátoraljaújhely, Zemplén, and Szőlőske“, SKHU/1601/2.2.1/360 Odb.: Obec Viničky
Dod.: CEDS, s.r.o.
10200.00 €
Každoročná kontrola - detské ihriská na verejných priestranstvách v správe OÚ Odb.: Obec Viničky
Dod.: EKOTEC spol. s.r.o.
220.00 €
Dodávka programového vybavenia - Komunikácia DCOM-IFOSoft Odb.: Obec Viničky
Dod.: IFOsoft s.r.o.
84.00 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - ulica Tokajská Odb.: Obec Viničky
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
7028.02 €
Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu v obci Viničky Odb.: Obec Viničky
Dod.: MK hlas, s.r.o.
14990.10 €
Zber a preprava vytriedených komodít z komunálneho odpadu Odb.: Obec Viničky
Dod.: FÚRA, s.r.o.
0.00 €
Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu (poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi) Odb.: Obec Viničky
Dod.: FÚRA, s.r.o.
0.00 €
Poskytovanie mapových a katastrálnych služieb Odb.: Obec Viničky
Dod.: MAPA Slovakia Digita, s.r.o.
432.00 €
Multifunkčné zariadenie Canon iR A 4525i s príslušenstvom Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
56.40 €
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby Odb.: Obec Viničky
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
0.00 €
Poskytovanie dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Odb.: Mesto Košice
Dod.: Obec Viničky
30.00 €
Verejná telefónna služba Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Dodatok č. 2 k zmluve zo dňa 20.6.2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Zmena prílohy č. 2 Projektu Odb.: Obec Viničky
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Podpora výstavby "Združ. vodovod.príp.Viničky-Hatfa" Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing.Ľudovít Dorko
4000.00 €
Audit účtovnej závierky 2017 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
0.00 €
Zmena čísla bankového účtu Odb.: Obec Viničky
Dod.: SCHOTT, s.r.o.
0.00 €
Zmenu systému financovania - refundácia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Vyplňovacie právo k blankozmenke Odb.: Obec Viničky
Dod.: VÚB, a.s.
0.00 €
Revolvingový úver na financovanie úpravy verejných priestranstiev a výstavby a rekonštrukcie miestnach komunikácií, lávok a mostov Odb.: Obec Viničky
Dod.: VÚB, a.s.
167058.21 €
Zhotovenie diela "Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia - spoločná budova pre obecný úrad a materskú školu" Odb.: Obec Viničky
Dod.: NOVICOM, s.r.o.
124857.02 €
Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke Odb.: Obec Viničky
Dod.: OTP Banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Úver na financovanie kúpy nehnuteľnosti Odb.: Obec Viničky
Dod.: OTP Banka Slovensko, a.s.
9222.50 €
Nákup pozemku parc.č 810/2, 810/3, 810/4 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Milan Behyňa
80.00 €
Výmena okien a vstupných dverí na budove Tokajská 191/5, Viničky Odb.: Obec Viničky
Dod.: SLO-BER,s. r. o
0.00 €
Výmena okien a vstupných dverí na budove Tokajská 191/8, Viničky Odb.: Obec Viničky
Dod.: SLO-BER,s. r. o
0.00 €
Vyhotovenie komunitného plánu obce a Návrhu VZN o úhradách za sociálne služby Odb.: Obec Viničky
Dod.: MOAD, s.r.o.
300.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení ochrany osobných údajov Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Vladimír Róth - RV-SYSTÉM
0.00 €
Zhotovenie diela "Združená vodovodná prípojka a prípojka Viničky-Hatfa" Odb.: Obec Viničky
Dod.: NOVICOM, s.r.o.
178567.18 €
Nákup pozemku, parc. 678/2 a 678/3 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Mgr. Irena Štefančíková; MUDr. Cecília Segiňáková
9222.50 €
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov, úprava a tvorba verejných priestranstiev Odb.: Obec Viničky
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
91085.46 €
Údržba, dodávka programového vybavenia, dodávka spotrebného materiálu a výp. techniky Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
0.00 €
Dohoda o splátkach zmluvy o dielo Odb.: Obec Viničky
Dod.: Premier Consulting EU, spol. s r.o.
0.00 €
Prenájom informačných a reklamných tabúľ Odb.: MASLEN, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
524.84 €
Zabezpečenie obstarávania územno-plánovacej dokumentácie vrátane jej schválenia Odb.: SOMET, spol. s r. o.
Dod.: Obec Viničky
12000.00 €
Zastupovanie obce a vykonávanie činností súvisiacich s obstarávaním a prerokúvaním Spoločného územného plánu Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. arch. Jozef Macko
1100.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Viničky
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Spracovanie Spoločného územného plánu obcí Viničky, Ladmovce a Zemplín - Zmeny a doplnky č. 1 pre obec Viničky Odb.: Obec Viničky
Dod.: A Projekt Michalovce
10400.00 €
úprava postupu,práv a povinností zmluvných strán pri určení zodpovednej osoby Odb.: Obec Viničky
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
30.00 €
Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom v obci Viničky Odb.: Mesto Košice
Dod.: Obec Viničky
30.00 €
Poskytnutie komplexných poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
600.00 €
Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom v obci Viničky Odb.: Mesto Trebišov
Dod.: Obec Viničky
3.00 €
Prenájom parcely 4/1 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Rád sestier sv. Bazila Veľkého v SR
1.00 €
Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi a separovanom zbere Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
0.00 €
Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom v obci Viničky Odb.: Gréckokatolícka eparchia Košice
Dod.: Obec Viničky
60.00 €
Dodávka programového vybavenia - správa registratúry Odb.: Obec Viničky
Dod.: IFOsoft s.r.o.
39.60 €
Zhotovenie diela "Rekonštrukcia nevyužitých objektov pre komunitnú a spolkovú činnosť" Odb.: Obec Viničky
Dod.: STAVAB, s.r.o.
149883.67 €
Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom v obci Viničky Odb.: Gréckokatolícka eparchia Košice
Dod.: Obec Viničky
60.00 €
Audit účtovnej závierky k 31.12.2016 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
550.00 €
Predaj mäsa a mäsových výrobkov Odb.: Obec Viničky
Dod.: Cimbaľák, s.r.o.
0.00 €
Vytvorenie webstránky, domény a webhostingu Odb.: Obec Viničky
Dod.: wbx, s.r.o.
648.00 €
Prenájom kultúrneho domu na predaj tovarov Odb.: MEKKA, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
22.48 €
Dni obce - vystúpenie tanečnej skupiny z "Sárospataki Alapfokú Muvészeti Iskola" Odb.: Obec Viničky
Dod.: Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola
100.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: Tokaj Zlatá putňa, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
50.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: Ladislav Doša - DOŠA TRANS
Dod.: Obec Viničky
50.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: VINOSERVICE, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
50.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: Kájel, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
50.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: SECOMP, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
30.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: Ing. Ján Staš, Projekčno-inžinierska kancelária
Dod.: Obec Viničky
100.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: Lumix Trade, spol. s r.o.
Dod.: Obec Viničky
300.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: Anna Dóczyová - ANNA
Dod.: Obec Viničky
70.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: Poľnohospodárske družstvo Mlynica
Dod.: Obec Viničky
200.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce - Rímskokatolícka cirkev Odb.: Rímskokatolícka cirkev, filiálka Viničky
Dod.: Obec Viničky
100.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: EURO-GSM, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
75.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: EURO-GSM SK, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
75.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: Anna Nagyová - Zlatý Strapec
Dod.: Obec Viničky
50.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: Agroreál, a.s.
Dod.: Obec Viničky
30.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: Ing. Juraj Szombathy - POĽNOTECH
Dod.: Obec Viničky
50.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: Consulting, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
100.00 €
Prenájom kultúrneho domu na rodinnú oslavu Odb.: Ladislav Sálka
Dod.: Obec Viničky
22.26 €
Prenájom kultúrneho domu na rodinnú oslavu Odb.: Juraj Pásztor
Dod.: Obec Viničky
29.01 €
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke - OTP Banka Odb.: Obec Viničky
Dod.: OTP Banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Zmluva o strednodobom úvere - OTP Banka Odb.: Obec Viničky
Dod.: OTP Banka Slovensko, a.s.
6612.00 €
Prenájom kultúrneho domu na rodinnú oslavu Odb.: Anna Doczyová
Dod.: Obec Viničky
31.58 €
Prenájom kultúrneho domu na predaj tovarov Odb.: MEKKA, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
33.88 €
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Odb.: Gymnázium sv. Edity Steinovej
Dod.: Obec Viničky
30.00 €
Prenájom kultúrneho domu na výpredaj tovarov Odb.: MEKKA, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
38.37 €
Prenájom kultúrneho domu na rodinnú oslavu Odb.: Andrea Halušková
Dod.: Obec Viničky
22.54 €
Prenájom kultúrneho domu na rodinnú oslavu Odb.: Mgr. Ernest Trója
Dod.: Obec Viničky
23.11 €
Prenájom kultúrneho domu na pohostenie - kar Odb.: Marta Kocsisová
Dod.: Obec Viničky
20.00 €
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi a separovanom zbere Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
0.00 €
Vypracovanie projektu - Stanovište pre elektro bicykle a požičovňa bicyklov vo Viničkách Odb.: Obec Viničky
Dod.: Drahoslava Dankaninová
960.00 €
Vypracovanie projektu - Cyklochodník vo Viničkách Odb.: Obec Viničky
Dod.: Drahoslava Dankaninová
1692.00 €
Prenájom kultúrneho domu na spoločenskú akciu Odb.: Adrián Nagy
Dod.: Obec Viničky
27.56 €
Nehnuteľnosť - parc. č. 3/7 - ZUMI, s.r.o. Odb.: Obec Viničky
Dod.: ZUMI, spol. s r.o.
273.00 €
Prenájom kultúrneho domu na výpredaj tovarov Odb.: MEKKA, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
35.89 €
Prenájom kultúrneho domu na rodinnú oslavu Odb.: Gabriela Capová
Dod.: Obec Viničky
25.90 €
Prenájom kultúrneho domu na pohostenie - kar Odb.: Denisa Hogyaová
Dod.: Obec Viničky
20.00 €
Zmluva o nájme zariadenia - žiarovky - VSE, Košice Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
Prenájom kultúrneho domu na spoločenskú akciu Odb.: Adam Deák
Dod.: Obec Viničky
43.25 €
Kúpna zmluva - projektová dokumentácia "Združená vodovodná prípojka a prípojka Viničky - Hatfa" Odb.: Obec Viničky
Dod.: Cirkevná škola v prírode sv. Lukáša
3.00 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému DEUS Odb.: Obec Viničky
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
Prenájom kultúrneho domu na výpredaj tovarov Odb.: MEKKA, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
35.34 €
Prenájom kultúrneho domu na výpredaj tovarov Odb.: Robert Mihók
Dod.: Obec Viničky
20.00 €
Zhotovenie stavby - Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov, úprava a tvorba verejných priestranstiev Odb.: Obec Viničky
Dod.: SCHOTT, s.r.o.
85930.97 €
Prenájom kultúrneho domu na výpredaj tovarov Odb.: MEKKA, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
20.78 €
Zber, preprava, spracovanie elektroodpadov, batérií - H+EKO Odb.: Obec Viničky
Dod.: H+EKO, spol. s r.o., Košice
0.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: Anna Dóczyová - ANNA
Dod.: Obec Viničky
70.00 €
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Viničky
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Poskytnutie daru - sponzorský príspevok VSE Holding, a.s. Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
300.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: Poľnohospodárske družstvo Mlynica
Dod.: Obec Viničky
200.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: EURO-GSM, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
70.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: EURO-GSM SK, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
70.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: APRO s.ro. Trebišov
Dod.: Obec Viničky
100.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: MS-Kovomix, Mgr. Jozef Máté
Dod.: Obec Viničky
50.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: Kájel, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
100.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: Ladislav Doša - DOŠA TRANS
Dod.: Obec Viničky
50.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce - Ranč Viktória s.r.o. Odb.: Ranč Viktória, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
100.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: SECOMP, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
50.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: Novátor, spol. s r.o.
Dod.: Obec Viničky
100.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: Lumix Trade, spol. s r.o.
Dod.: Obec Viničky
300.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: Agroreál, a.s.
Dod.: Obec Viničky
30.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: Ing. Juraj Szombathy - POĽNOTECH
Dod.: Obec Viničky
50.00 €
Zhotovenie projektovej dokumentácie - "Rekonštrukcia nevyužitých objektov pre komunitnú a spolkovú činnosť" Odb.: Obec Viničky
Dod.: APRO, s.r.o. Trebišov
3960.00 €
Oprava miestnej kumikácie v obci Viničky Odb.: Obec Viničky
Dod.: JANEKO, s.r.o.
32779.00 €
Zmluva o pripojení do distribučnej siete - SPP Odb.: Obec Viničky
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
216.36 €
Prenájom kultúrneho domu na výpredaj tovarov Odb.: MEKKA, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
26.22 €
Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke - OTP Banka Odb.: Obec Viničky
Dod.: OTP Banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Zmluva o strednodobom úvere - OTP Banka Odb.: Obec Viničky
Dod.: OTP Banka Slovensko, a.s.
15000.00 €
Audit účtovnej závierky k 31.12.2015 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
550.00 €
Zmluva uzatvorená v zmysle autorského zákona Odb.: Obec Viničky
Dod.: SLOVGRAM
0.00 €
Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Odb.: Mesto Trebišov
Dod.: Obec Viničky
30.00 €
Prenájom kultúrneho domu na výpredaj tovarov Odb.: MEKKA, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
37.54 €
Prenájom kultúrneho domu na výpredaj tovarov Odb.: Gizela Mihóková
Dod.: Obec Viničky
20.00 €
Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti projektu Program rozvoja vidieka 2014-2020 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Premier Consulting EU, spol. s r.o.
896.00 €
Licenčná zmluva na užívanie programu INFOKAT Win 2.0 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Viktor Lajterčuk
79.00 €
Zhotovenie diela stavbu"výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov, úprava a tvorba verejných priestranstiev Odb.: Obec Viničky
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
82805.36 €
Prenájom časti pozemku parc. č. 661/25 a 660/2 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Gejza Nagy, Anna Nagyová
1.00 €
Prenájom časti pozemku parc. č. 678/33 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Jozef Szabó, Agnesa Szabová
1.00 €
Prenájom časti pozemku parc. č. 678/77 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Juraj Pásztor, Anna Pásztorová
1.00 €
Poradenská činnosť k spracovaniu a implementácii strategickej časti Programu rozvoja obce Odb.: Obec Viničky
Dod.: MOAD, s.r.o.
200.00 €
Dohoda o plnomocenstve - Východoslovenská energetika Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Slovedu, o.z. Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovedu, o.z.
200.00 €
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - Naturpack - nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Viničky
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rozvoj vidieka a obnova dedny Odb.: Obec Viničky
Dod.: APRO, s.r.o. Trebišov
2797.70 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Rekonštrukcia a výstavba verejných priestranstiev Odb.: Obec Viničky
Dod.: APRO, s.r.o. Trebišov
2880.00 €
Dni obce - vystúpenie ľudovej tanečnej skupiny Csicseri Napraforgó Odb.: Obec Viničky
Dod.: Csicseri Napraforgó
100.00 €
Dni obce - vystúpenie tanečnej skupiny Táncol6 kamara Odb.: Obec Viničky
Dod.: Táncol6 Táncszínház
100.00 €
Dni obce - vystúpenie tanečnej skupiny Táncol6 kamara Odb.: Obec Viničky
Dod.: Táncol6 Táncszínház
70.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rozvoj vidieka a obnova dediny Odb.: Obec Viničky
Dod.: APRO, s.r.o. Trebišov
8400.00 €
Vyhotovenie diela - projekt "Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev" Odb.: Obec Viničky
Dod.: Premier Consulting, spol. s r.o.
996.00 €
Sponzorský príspevok - dar Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
400.00 €
Projektová dokumentácia - "Rekonštrukcia a výstavba verejných priestranstiev" Odb.: Obec Viničky
Dod.: APRO, s.r.o. Trebišov
14400.00 €
Vypracovanie diela - Plán rozvoja obce Viničky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovedu, o.z.
400.00 €
Vyhotovenie diela - projekt "Rekonštrukcia miestnych komunikácií a verejných priestranstiev" Odb.: Obec Viničky
Dod.: Premier Consulting, spol. s r.o.
996.00 €
Dodávka programového vybavenia - ekonomická agenda Odb.: Obec Viničky
Dod.: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
58.80 €
Rámcová dohoda - servis záhradnej techniky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
0.00 €
Priebežné dodávanie pracovného oblečenia a obuvi Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kájel, s.r.o.
0.00 €
Priebežné dodávanie pracovného náradia Odb.: Obec Viničky
Dod.: MS-Kovomix
0.00 €
Poskytovanie služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Vladimír Róth - RV-SYSTÉM
0.00 €
Dodávanie stavebného materiálu Odb.: Obec Viničky
Dod.: STAVIMPEX - Štefan Sirovec
0.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: Anna Nagyová - Zlatý Strapec
Dod.: Obec Viničky
50.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: SECOMP, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
50.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: Anna Dóczyová - ANNA
Dod.: Obec Viničky
50.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: MS-Kovomix, Mgr. Jozef Máté
Dod.: Obec Viničky
50.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: Ladislav Doša - DOŠA TRANS
Dod.: Obec Viničky
50.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: EURO-GSM SK, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
50.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: EURO-GSM, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
50.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: Ing. Juraj Szombathy - POĽNOTECH
Dod.: Obec Viničky
60.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: Renáta Juhászová
Dod.: Obec Viničky
50.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: VINOSERVICE, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
100.00 €
Dodávanie piesku a štrkovín Odb.: Obec Viničky
Dod.: LUMIX TRADE, spol. s r.o.
0.00 €
Prevod vlastníckeho práva k hnuteľným veciam Odb.: Obec Viničky
Dod.: Košický samosprávny kraj
1.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: Agroreál, a.s.
Dod.: Obec Viničky
30.00 €
Priebežné dodávanie kancelárskych a školských potrieb Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
0.00 €
Priebežné dodávanie kancelárskej techniky a spotrebného materiálu Odb.: Obec Viničky
Dod.: SECOMP, s.r.o.
0.00 €
Prenájom kultúrneho domu na rodinnú oslavu Odb.: Ladislav Pollák
Dod.: Obec Viničky
21.44 €
Zmluva o termínovanom úvere Odb.: Obec Viničky
Dod.: VÚB, a.s.
39896.96 €
Zmluva o výpožičke zariadenia - Ministerstvo školstva SR Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu SR
0.00 €
Finančná dotácia z rozpočtu obce poskytnutá na 6. ročník Športovej olympiády Medzibodrožia Odb.: Stredná odborná škola
Dod.: Obec Viničky
50.00 €
Prenájom kultúrneho domu na rodinnú oslavu Odb.: Štefan Gánoczi
Dod.: Obec Viničky
20.48 €
Komplexné poradenské služby pri verejnom obstarávaní Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
600.00 €
Prenájom kultúrneho domu na usporiadanie akcie - zdravotný deň Odb.: HOME SALES, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
21.07 €
Prenájom kultúrneho domu na výpredaj tovarov Odb.: MEKKA, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
21.08 €
Prenájom kultúrneho domu na rodinnú oslavu Odb.: Peter Nagy
Dod.: Obec Viničky
20.00 €
Prenájom kultúrneho domu na výpredaj tovarov Odb.: MEKKA, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
28.93 €
Skládka odpadu - prenájom parcely č. 760 o výmere 1231 m2 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Mgr. Milan Behyňa
36.93 €
Prenájom kultúrneho domu na výpredaj tovarov Odb.: MEKKA, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
39.67 €
Prenájom kultúrneho domu na rodinnú oslavu Odb.: Peter Nagy
Dod.: Obec Viničky
20.00 €
Audit účtovnej závierky k 31.12.2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
550.00 €
Prenájom kultúrneho domu na rodinnú oslavu Odb.: Eva Mentová
Dod.: Obec Viničky
55.21 €
Prenájom kultúrneho domu na rodinnú oslavu Odb.: Peter Nagy
Dod.: Obec Viničky
20.00 €
Kofinancovanie vodovodu "Viničky - rozšírenie vodovodu" Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
3519.50 €
Prenájom kultúrneho domu na výpredaj tovarov Odb.: MEKKA, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
34.23 €
Dodatok k Zmluve o dielo 1/8/2013 - "Viničky - rozšírenie vodovodu" Odb.: Obec Viničky
Dod.: SCHOTT, s.r.o.
70389.55 €
Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečovaní správy a činnosti Združenia pri vývoze tuhého KO Odb.: Obec Viničky
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.
0.00 €
Poskytnutie dotácie na projekt "Viničky - rozšírenie vodovodu" Odb.: Obec Viničky
Dod.: Environmentálny fond
71436.00 €
Prenájom kultúrneho domu na výpredaj tovarov Odb.: MEKKA, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
24.18 €
Uskutočnenie stavebných prác na stavbe "Viničky - rozšírenie vodovodu" Odb.: Obec Viničky
Dod.: SCHOTT, s.r.o.
46390.85 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: MS-Kovomix, Mgr. Jozef Máté
Dod.: Obec Viničky
30.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: Ladislav Doša - DOŠA TRANS
Dod.: Obec Viničky
50.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: Anna Nagyová - Zlatý Strapec
Dod.: Obec Viničky
50.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: Tokaj Zlatá putňa, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
50.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: Anna Dóczyová - ANNA
Dod.: Obec Viničky
50.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: Agroreál, a.s.
Dod.: Obec Viničky
30.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: STAVIMPEX - Štefan Sirovec
Dod.: Obec Viničky
50.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: Renáta Juhászová
Dod.: Obec Viničky
50.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: Ing. Juraj Szombathy - POĽNOTECH
Dod.: Obec Viničky
60.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: Ing. Ján Staš, Projekčno-inžinierska kancelária
Dod.: Obec Viničky
100.00 €
Zmena zmluvy č. 80-000060969PO2012 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: EURO-GSM, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
70.00 €
Poskytovanie elektronických služieb Odb.: Obec Viničky
Dod.: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu Odb.: Obec Viničky
Dod.: VÚB, a.s.
22664.64 €
Zmluva o termínovanom úvere Odb.: Obec Viničky
Dod.: VÚB, a.s.
22664.64 €
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Odb.: Obec Viničky
Dod.: VÚB, a.s.
0.00 €
Uskutočnenie stavby - "Športovo-oddychový park - detské ihrisko, prvky drobnej architektúry, sadové úpravy, spevnené plochy (chodníky)" Odb.: Obec Viničky
Dod.: Markostav Marek Kožuch
17879.53 €
Obstaranie/modernizácia hnuteľných vecí - "Športovo-oddychový park - ihrisko" Odb.: Obec Viničky
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
19812.86 €
Dohoda o spôsobe a podmienkach prevzatia výkonu správy majetku - Miestne rozvody verejného vodovodu v obci Viničky Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Obec Viničky
0.00 €
Prenájom kultúrneho domu na výpredaj tovarov Odb.: MEKKA, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
20.00 €
Úprava nájomnej zmluvy č. 1/2011 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Rád sestier sv. Bazila Veľkého v SR
0.00 €
Prenájom kultúrneho domu na výpredaj tovarov Odb.: Alica Pásztorová
Dod.: Obec Viničky
20.00 €
Audit účtovnej závierky k 31.12.2012 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
530.00 €
Prenájom kultúrneho domu na usporiadanie zábavy Odb.: MEKKA, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
35.88 €
Postúpenie práv a povinností investora s výkonom funkcie investora na časť stavby "Viničky - rozšírenie vodovodu" Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Prenájom kultúrneho domu na usporiadanie zábavy Odb.: Štefan Mihók
Dod.: Obec Viničky
20.00 €
Uskutočnenie stavby - "Rekonštrukcia verejného priestranstva v obci Viničky" Odb.: Obec Viničky
Dod.: NOVICOM, s.r.o.
22664.64 €
Služby súvisiace s riadením projektu "Rekonštrukcia verejného priestranstva v obci Viničky" Odb.: Obec Viničky
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra BOROLO
1100.00 €
Prenájom kultúrneho domu na usporiadanie zábavy Odb.: MEKKA, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
32.73 €
Dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd, odvádzanie vody z povrchového odtoku Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Výpožička materiálu civilnej (CO) ochrany Odb.: Obec Viničky
Dod.: Obvodný úrad Trebišov
0.00 €
Prenájom kultúrneho domu na usporiadanie zábavy Odb.: Ida Fényesová
Dod.: Obec Viničky
20.73 €
Postúpenie práv súvisiacich s výkonom funkcie invesotra - "Viničky - rozšírenie vodovodu" Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Obec Viničky
0.00 €
Prenájom kultúrneho domu na výpredaj tovarov Odb.: MEKKA, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
30.58 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: NOVI OIL
Dod.: Obec Viničky
50.00 €
Prenájom kultúrneho domu na rodinnú oslavu Odb.: Otto Kišš
Dod.: Obec Viničky
28.10 €
Prenájom kultúrneho domu na výpredaj tovarov Odb.: MEKKA, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
20.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: Ladislav Doša - DOŠA TRANS
Dod.: Obec Viničky
50.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: Agroreál, a.s.
Dod.: Obec Viničky
50.00 €
Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa Odb.: EURO GSM - Ing. Zoltán Czucz
Dod.: Obec Viničky
70.00 €
Uskutočnenie stavby - "Športovo-oddychový park - ihrisko" Odb.: Obec Viničky
Dod.: UNITRANS Trebišov, s.r.o.
22017.43 €
Obstaranie/modernizácia hnuteľných vecí - Rekonštrukcia verejného priestranstva v obci Viničky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
19987.20 €
Prenájom kultúrneho domu na usporiadanie zábavy Odb.: Štefan Mihók
Dod.: Obec Viničky
20.00 €
Poskytnutie dotácie - Ochrana územia obce Viničky pred vnútornými vodami Odb.: Obec Viničky
Dod.: Environmentálny fond
0.00 €
Audit účtovnej závierky k 31.12.2011 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
480.00 €
Vizualizácia športovo-oddychového parku v obci Viničky Odb.: Obec Viničky
Dod.: APRO, s.r.o. Trebišov
360.00 €
Vypracovanie rozpočtu na výmenu strechy - krovu, krytiny na Obecnom dome vo Viničkách Odb.: Obec Viničky
Dod.: APRO, s.r.o. Trebišov
360.00 €
Prenájom kultúrneho domu na výpredaj tovarov Odb.: MEKKA, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
38.12 €
Zhotovenie diela "Ochrana územia obce Viničky pred vnútornými vodami" Odb.: Obec Viničky
Dod.: PROSPECT spol. s r.o.
22691.86 €
Poskytovanie služieb pri vypracovaní žiadosti o NFP - "Ochrana územia obce Viničky pred vnútornými vodami" Odb.: Obec Viničky
Dod.: Realityplus
500.00 €
Prenájom kultúrneho domu na výpredaj tovarov Odb.: MEKKA, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
38.75 €
Prenájom kultúrneho domu na usporiadanie zábavy Odb.: Robert Mihók
Dod.: Obec Viničky
20.00 €
Služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Vladimír Róth - RV-SYSTÉM
33.00 €
Prenájom kultúrneho domu na výpredaj tovarov Odb.: Ida Fényesová
Dod.: Obec Viničky
19.21 €
Prenájom kultúrneho domu na výpredaj tovarov Odb.: MEKKA, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
36.85 €
Prenájom kultúrneho domu na smútočnú hostinu Odb.: Nagy Jozef
Dod.: Obec Viničky
27.27 €
Prenájom kultúrneho domu na výpredaj tovarov Odb.: MEKKA, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
17.00 €
Poskytnutie dotácie na vybudovanie športovo-oddychového parku Odb.: Obec Viničky
Dod.: Environmentálny fond
3500.00 €
Prenájom kultúrneho domu na rodinnú oslavu Odb.: Bodnár Štefan
Dod.: Obec Viničky
29.50 €
Výpožička hnuteľného majetku štátu Odb.: Obec Viničky
Dod.: Obvodný úrad Trebišov
0.00 €
Zmluva o termínovanom úvere Odb.: Obec Viničky
Dod.: VÚB, a.s.
17235.75 €
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Odb.: Obec Viničky
Dod.: VÚB, a.s.
0.00 €
Prenájom kultúrneho domu na výpredaj tovarov Odb.: Robert Mihók
Dod.: Obec Viničky
17.00 €
Prenechanie vybranej časti pozemku o výmere 4 m2 do nájmu Odb.: Združenie Tokajská vínna cesta
Dod.: Obec Viničky
0.00 €
Zabezpečenie rozdávania potravín Odb.: Obec Viničky
Dod.: Potravinová banka Slovenska, o.z.
0.00 €
Dohoda o zabezpečení vystúpenia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Kossuth Lajos Művelődési Központ
0.00 €
Prenájom kultúrneho domu na smútočnú hostinu Odb.: Juraj Košely
Dod.: Obec Viničky
17.00 €
Prenájom kultúrneho domu na rodinnú oslavu Odb.: Petro Mikuláš
Dod.: Obec Viničky
17.00 €
Prenájom kultúrneho domu na výpredaj tovarov Odb.: Robert Mihók
Dod.: Obec Viničky
17.00 €
Prenájom kultúrneho domu na výpredaj tovarov Odb.: Ida Fényesová
Dod.: Obec Viničky
17.00 €
Dodatok k zmluve o pripojení Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Audit účtovnej závierky k 31.12.2010 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
480.00 €
Poskytovanie služieb pri sociálnom a hospodárskom rozvoji obce Odb.: Obec Viničky
Dod.: Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o.
1659.70 €
Bezplatné odovzdanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Odb.: Štefan Gánoczi
Dod.: Obec Viničky
0.00 €
Zmena účastníckeho programu na SIM karte Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
Bezplatné sociálne poradenstvo Odb.: Obec Viničky
Dod.: OZ Hospic Harmónia
0.00 €

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z - ROK 2017

  Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z - ROK 2016

   Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z - ROK 2015

    Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z - ROK 2014

     Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z - ROK 2013

      Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z - ROK 2012

       Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z - ROK 2011

        Zmluvy o dodávke energie (elektrina, plyn)

         Úradné hodiny

         Pondelok: 08:00 - 16:00
         Utorok: 08:00 - 16:30
         Streda: 08:00 - 16:00
         Štvrtok: 08:00 - 16:30
         Piatok: 08:00 - 15:00

         Fotogaléria

         Kalendár