Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 341)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
- Záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi dodávku zemného plynu do jeho odberných miest (ďalej len „OM“), zabezpečiť na vlastné meno a na vlastný účet prepravu plynu, prevzatie zodpovednosti za odchýlku, distribúciu plynu a ostatné regulované služby Odb.: Obec Viničky
Dod.: SPP - DISTRIBUCIA a.s.
8006160221 pripojenie do distribučnej siete Odb.: Obec Viničky
Dod.: SPP - DISTRIBUCIA a.s.
2/2021 Stavebno-montážne práce Odb.: Obec Viničky
Dod.: STAVAB, s.r.o.
63829.25 €
24ZVS0000784478Q Dodávka elektriny - Komunitné centrum Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
SKSPPDIS010910012027 Dodávka zemného plynu - Komunitné centrum Odb.: Obec Viničky
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
- Zmluva o poskytovaní služieb v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území obce Viničky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
4 €
288 2020 Finančné prostriedky pre CVČ Odb.: Gréckokatolícka eparchia Košice
Dod.: Obec Viničky
- Zmluva o združenej dodávke plynu Odb.: Obec Viničky
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
1/2021 Odb.: Obec Viničky
Dod.: FÚRA, s.r.o.
400 €
897/1/2020/závod TV Výkon správy majetku obce - Združená vodovodná prípojka Viničky-Hatfa Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Obec Viničky
1476/2020/UZ Spolufinancovanie oprávnených nákladov projektu pod názvom: „Establishing a cross-border Community Bicycle Transport System on the settlements of Sátoraljaújhely, Zemplín and Viničky“ (ďalej len Projekt), v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V.A – SR – Maďarská republika 2014-2020, kód projektu SKHU/1601/2.2.1/360 Odb.: Obec Viničky
Dod.: VÚB, a.s.
158846.2 €
- Osobitný bežný účet Odb.: Obec Viničky
Dod.: VÚB, a.s.
1870/2020/D Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Odb.: Obec Viničky
Dod.: VÚB, a.s.
1477/2020/UZ Spolufinancovanie nákladov na realizáciu projektu pod názvom: „Establishing a cross-border Community Bicycle Transport System on the settlements of Sátoraljaújhely, Zemplín and Viničky“, realizovaného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V.A – SR – Maďarská republika 2014-2020, kód projektu SKHU/1601/2.2.1/360 Odb.: Obec Viničky
Dod.: VÚB, a.s.
10000 €
1875/2020/D Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Odb.: Obec Viničky
Dod.: VÚB, a.s.
O/2021/F/59 Dosiahnutie vzájomnej dohody zmluvných strán o základných podmienkach vytvorenia a prevádzkovania funkčného systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov pochádzajúcich z triedeného zberu Odb.: Obec Viničky
Dod.: ELEKOS
1477/2020/UZ Zmluva o terminovanom úvere Odb.: Obec Viničky
Dod.: VÚB, a.s.
10000 €
1476/2020/UZ Zmluva o terminovanom úvere Odb.: Obec Viničky
Dod.: VÚB, a.s.
158846.2 €
20/45/012/37 Aktivácia plnoletých členov domácnosti v súlade s §12 zákona č. 417/2013 Odb.: Obec Viničky
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
20/45/010/25 Aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe Odb.: Obec Viničky
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z - ROK 2017

  Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z - ROK 2016

   Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z - ROK 2015

    Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z - ROK 2014

     Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z - ROK 2013

      Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z - ROK 2012

       Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z - ROK 2011

        Zmluvy o dodávke energie (elektrina, plyn)

         Úradné hodiny

         Počas pandémie COVID-19:

         Pondelok 09:00 - 11:00
         Utorok: nestránkový deň
         Streda: 09:00 - 11:00
         Štvrtok: nestránkový deň
         Piatok: 09:00 - 11:00

         Bežné úradené hodiny

         Pondelok 08:00 - 16:00
         Utorok: 08:00 - 16:30
         Streda: 08:00 - 16:00
         Štvrtok: 08:00 - 16:30
         Piatok: 08:00 - 15:00

         Fotogaléria

         Kalendár