Hivatal elérhetőségek

Ennek a weboldalnak www.vinicky.sk  hivatalos  üzemeltetője Szőlőske község a hatályos törvényrendelet alapján. (podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS ,účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

A tartalom szerkesztője:

Szőlőske Község

Cím:
Községi hivatal Szőlőske
Tokaji út 191/5
076 31  Szőlőske

Szervezet azonosítója (IČO): 00332101

Kerület: Kassai
Járás: Terebesi
Régió: Bodrogköz
Lakosok száma: 477
Terjedelem: 884 ha
Első írásos nyelvemlék: 1029

Általános információk: obecvinicky@gmail.com
Hivatal: obecvinicky@gmail.com
Polgármester: Takáč Mihály, e-mail: obecvinicky@gmail.com
Információk a weboldalról: obecvinicky@gmail.com

Hivatal
Tel.:
 +421 56 637 32 81

E-mailobecvinicky@gmail.com

Kompetenció:
Szőlőske Község a Szlovák állam helyi közigazgatási szerve, a helyi közügyeket önállóan ellátó szerv (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Szőlőske község építkezési hivatala közös építkezési hivatal, Bodrogszerdahely, Fő út  391/174, 076 31 Bodrogszerdahely, tel. 056/6283992

​Információ a kisebbségi nyelvhasználat lehetőségéről hivatali ügyintézés során

Weboldal techhnikai üzemeltetője:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk