HULLADÉKGYŰJTÉS

  • Kommunális
  • Műanyagok
  • A papír
  • Üveg
VINIČKY Az időjárás

KÖZSÉG Szőlőske

Pod južnými svahmi Zemplínskych vrchov sa na Východoslovenskej nížine v nadmorskej výške 100 m (stred obce), 94-267 m (chotár) nachádza poľnohospodársko-vinohradnícka obec Viničky. Jej chotár charakterizuje úrodná pôda popretkávaná mŕtvymi ramenami Bodrogu a tokajské vinohrady, ktoré sa rozprestierajú na tufových pôdach južných svahov Zemplínskych vrchov. Z doterajších archeologických výskumov vyplýva, že územie obce bolo osídlené už v mladšej dobe kamennej - neolite (5-3 tis. pred n. l.).