Szerződések


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 675)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
556/2020/UZ- Dodatok č.2b Všeobecné obchodné podmienky pre úvery zo dňa 15.12.2021 Odb.: Obec Viničky
Dod.: VÚB, a.s.
0 €
556/2020/UZ- Dodatok č.2 Zmena zmluvných podmienok Odb.: Obec Viničky
Dod.: VÚB, a.s.
170 €
KE15 Umiestnenie informačných a reklamných tabúľ na autobusovej zastávke na adrese Viničky, Hlavná 496/2 k.ú. Viničky Odb.: MASLEN, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
600 €
11/2022/ZR Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa počas obecných slávností dňa 25.6.2022 Odb.: SPEED CARS SERVIS, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
50 €
10/2022/ZR Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa počas obecných slávností dňa 25.6.2022 Odb.: Ladislav Doša - DOŠA TRANS
Dod.: Obec Viničky
50 €
9/2022/ZR Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa počas obecných slávností dňa 25.6.2022 Odb.: EURO-GSM, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
150 €
8/2022/ZR Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa počas obecných slávností dňa 25.6.2022 Odb.: Anna Nagyová - Zlatý Strapec
Dod.: Obec Viničky
50 €
7/2022/ZR Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa počas obecných slávností dňa 25.6.2022 Odb.: Ing. Juraj Szombathy - POĽNOTECH
Dod.: Obec Viničky
150 €
6/2022/ZR Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa počas obecných slávností dňa 25.6.2022 Odb.: SECOMP, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
100 €
5/2022/ZR Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa počas obecných slávností dňa 25.6.2022 Odb.: Ing. Ľudovít Dorko
Dod.: Obec Viničky
200 €
4/2022/ZR Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa počas obecných slávností dňa 25.6.2022 Odb.: LUPO-GEO s.r.o
Dod.: Obec Viničky
200 €
3/2022/ZR Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa počas obecných slávností dňa 25.6.2022 Odb.: Renáta Juhászová
Dod.: Obec Viničky
50 €
2/2022/ZR Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa počas obecných slávností dňa 25.6.2022 Odb.: Lumix Trade, spol. s r.o.
Dod.: Obec Viničky
300 €
300522 Poskytovať právnych služieb vo veci majetkoprávneho vysporiadania nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č.875 k. ú. Viničky Odb.: Obec Viničky
Dod.: JUDr. Dušan Szabó
0 €
1/2022/ZR Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa počas obecných slávností dňa 25.6.2022 Odb.: Novátor, spol. s r.o.
Dod.: Obec Viničky
100 €
2/2022/HM Nájom hrobového miesta S03R04H06b Odb.: Katarína Peleščáková
Dod.: Obec Viničky
10 €
D2/2022/KD Určenie celkovej výšky nájomného Odb.: Viola Bányácskyová
Dod.: Obec Viničky
20 €
2/2022/KD Prenájom kultúrneho domu na kar Odb.: Viola Bányácskyová
Dod.: Obec Viničky
0 €
D1_22/45/054/8 Zmena čísla bankového účtu Odb.: Obec Viničky
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
D1_21/45/054/657 Zmena čísla bankového účtu Odb.: Obec Viničky
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Generované portálom Uradne.sk