Zriadenie cezhraničného systému verejnej cyklistickej dopravy medzi obcami Sátoraljaújhely, Zemplín a Viničky

 15.05.2020

Názov projektu: "Establishing a Cross-border Community Bicycle Transport System on the settlements of Sátoraljaújhely, Zemplén, and Szőlőske"

Na realizácií projektu sa podieľa mesto  Sátoraljaújhely z Maďarska a obce Zemplín a Viničky zo Slovenska. Vedúcim partnerom je mesto Sátoraljaújhely.

Výstupom projektu bude vytvorený systém verejnej cyklistickej dopravy (SVCD), ktorý prispeje k zlepšeniu spojenia medzi mikroregionálnymi centrami a zlepší priepustnosť prihraničnej oblasti.  Zrealizovaný SVCD bude obsahovať 8 požičovní bicyklov v meste Sátoraljaújhely a po jednej požičovni v obci Zemplín a Viničky.

Cieľom zriadenia elektronického systému požičiavania bicyklov je vytvoriť  medzi obcami alternatívu pre efektívnu a ekologickú dopravu, rozšíriť ponuku dopravných prostriedkov, respektíve redukovať problémy v oblasti dopravy. Výsledkom realizácie SVCD bude možnosť cyklo dopravy medzi jednotlivými obcami ako kedykoľvek zvoliteľná alternatíva.

Z praktického hľadiska SVCD poskytuje výborné príležitosti pre rýchlejšiu, ekologickejšiu a jednoduchšiu dopravu pre  miestne obyvateľstvo, v meste študujúcich študentov, denne za prácou dochádzajúcich zamestnancov, cezhraničnú mobilitu a rozvoj miestneho turizmu. Zmyslom SVCD je spájanie obcí, miest, krajín, domovov a pracovísk, respektíve atrakcií. Napomáha každodennej mobilite medzi obcami na oboch stranách hranice a ich hospodárskemu rozvoju, ako aj vytvára  a posilňuje sociálne väzby a kontakty. Systém je verejne dostupný pre kohokoľvek, je rozšíriteľný na iné obce, samoobslužný, ekologický ako aj dobrým vzorom pre ostatné osídlenia.

Rozpočet partnera projektu: 167 206,53 EUR

Začiatok realizácie: 02/2019

Koniec realizácie: 12/2020

Operačný program: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko

www.skhu.eu

Obsah tohto článku nemusí nevyhnutne predstavovať oficiálne stanovisko Európskej únie.


Zoznam aktualít: