Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 361)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2812021 Poskytovanie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5-15 rokov Odb.: Gréckokatolícka eparchia Košice
Dod.: Obec Viničky
30 €
- Úprava článku IV.m bod 4, písm. c) Výška poskytnutých finančných prostriedkov Odb.: Gréckokatolícka eparchia Košice
Dod.: Obec Viničky
3 €
ID/0019/2021 Predĺženie lehoty ukončenia projektu Odb.: Obec Viničky
Dod.: Košický samosprávny kraj
0 €
5/2021 Zhotovenie diela "Vojenský objekt ľahkého opevnenia-rekonštrukcia filagórie" Odb.: Obec Viničky
Dod.: Stavebná firma - BOLDA, s.r.o.
6189.54 €
- Úhrada za sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby Prameň nádeje Trebišov Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov
260.4 €
ZLP-VT-2021-0670 Prevod vlastníckeho práva k výpočtovej technike zapožičanej Používateľovi pri pripojení k IS DCOM Odb.: Obec Viničky
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
100 €
ID/0019/2021 Poskytnutie dotácie v sume 4 000 € na financovanie projektu : Rekonštrukcia vojenského objektu Odb.: Obec Viničky
Dod.: Košický samosprávny kraj
4000 €
21/45/054/275 poskytnutie finančného príspevku Odb.: Obec Viničky
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
10181.44 €
5200042920 Zmena produktu na BIZNIS Benefit so zľavou 3% Odb.: Obec Viničky
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
556/2020/UZ Zmena zmluvy o úvere 556/2020/UZ Odb.: Obec Viničky
Dod.: VÚB, a.s.
1476/2020/UZ Zmena zmluvy o úvere 1476/2020/UZ Odb.: Obec Viničky
Dod.: VÚB, a.s.
- Zmluva o uzatvorení zmluvy o vecnom bremene - parc. 679/5 - nadzemné elektrické vedenie Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
21K998020 zabezpečenie stravovania prostredníctvom papierových stravných lístkov a elektronických stravných lístkov pre zamestnancov Odb.: Obec Viničky
Dod.: DOXX Stravné lístky, spol. s r.o.
6/2021 Audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
650 €
5/2021 Rekonštrukcia bezpečnostného zábradlia Odb.: Obec Viničky
Dod.: STAVAB, s.r.o.
3182.71 €
- Zmena bankového spojenia Odb.: Obec Viničky
Dod.: STAVAB, s.r.o.
80-000157690PO2019 Zánik zmluvy č. 80-000157690PO2019 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd Odb.: Obec Viničky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Príloha 2 Úprava základnej zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu Odb.: Obec Viničky
Dod.: FÚRA, s.r.o.
- Zmena lehoty platnosti zmluvy Odb.: Obec Viničky
Dod.: Slovenská republika -Štatistický úrad
- Poskytovanie služieb MOM Odb.: Obec Viničky
Dod.: Obec Borša
Generované portálom Uradne.sk

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z - ROK 2017

  Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z - ROK 2016

   Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z - ROK 2015

    Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z - ROK 2014

     Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z - ROK 2013

      Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z - ROK 2012

       Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z - ROK 2011

        Zmluvy o dodávke energie (elektrina, plyn)

         Úradné hodiny

         Pondelok 08:00 - 16:00
         Utorok: 08:00 - 16:30
         Streda: 08:00 - 16:00
         Štvrtok: 08:00 - 16:30
         Piatok: 08:00 - 15:00

         Fotogaléria

         Kalendár