Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 820)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
D1 2/2024/KD Určenie celkovej výšky nájomného Odb.: Szabolcs Gerenyi
Dod.: Obec Viničky
35.76 €
24/45/054/77 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Viničky
847.80 €
5190063492-1 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu "Podpora udržania pracovných návykov - PUPN 2" Odb.: Obec Viničky
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
75 €
5190063492 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu "Podpora udržania pracovných návykov - PUPN 2" Odb.: Obec Viničky
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
50 €
2/2024/KD Prenájom kultúrneho domu na narodeninovú oslavu Odb.: Szabolcs Gerenyi
Dod.: Obec Viničky
0 €
D1-25/2013/HM Nájom hrobového miesta S01R10H05 Odb.: Alexander Szabó
Dod.: Obec Viničky
30 €
15112023 Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 do 15 rokov Odb.: Mesto Košice
Dod.: Obec Viničky
30 €
D1-44/2014/HM Nájom hrobového miesta S01R03H02 Odb.: Eva Semanová
Dod.: Obec Viničky
30 €
D1-42/2013/HM Nájom hrobového miesta S01R08AH03 Odb.: Kaššaiová Margita
Dod.: Obec Viničky
30 €
D1-41/2013/HM Nájom hrobového miesta S01R15H04 Odb.: Kaššaiová Margita
Dod.: Obec Viničky
20 €
Generované portálom Uradne.sk