Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 717)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
D1-1/2012/HM Nájom hrobového miesta S01R12H11 Odb.: Ing. Juraj Szombathy
Dod.: Obec Viničky
30 €
F 704-23-009 Servisná starostlivosť - Canon iRA4525i Odb.: Obec Viničky
Dod.: CBC Slovakia, s.r.o.
20 €
D1-2/2012/HM Nájom hrobového miesta S02R03H03 Odb.: Ivona Kišeľáková
Dod.: Obec Viničky
20 €
1/ZPPS/2023 Poskytovanie právnych služieb vo veci majetkoprávneho vysporiadania a uplatnenia nárokov z bezdôvodného obohatenia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Tomčovčík, s.r.o.
0 €
5/2023/HM Nájom hrobového miesta S02R03H07 Odb.: Rudolf Palčík
Dod.: Obec Viničky
20 €
4/2023/HM Nájom hrobového miesta S02R05H02 Odb.: Alžbeta Podhorská
Dod.: Obec Viničky
30 €
D1-12/2017/HM Nájom hrobového miesta S01R10H11 Odb.: Agnesa Ádámová
Dod.: Obec Viničky
30 €
23/45/054/647 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Viničky
376.42 €
3/2023/HM Nájom hrobového miesta S01R08H05 Odb.: Magdaléna Szabová
Dod.: Obec Viničky
20 €
5190059809 Poistenie UoZ v rámci projektu podľa §54 zákona č. 5/2004 Z. z. Odb.: Obec Viničky
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
10 €
5190059810 Poistenie UoZ v rámci projektu podľa §54 zákona č. 5/2004 Z. z. Odb.: Obec Viničky
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
10 €
5190059808 Poistenie UoZ v rámci projektu podľa §54 zákona č. 5/2004 Z. z. Odb.: Obec Viničky
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
10 €
5190059807 Poistenie UoZ v rámci projektu podľa §54 zákona č. 5/2004 Z. z. Odb.: Obec Viničky
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
10 €
20230209 Programové vybavenie - Pokladňa Odb.: Obec Viničky
Dod.: IFOsoft s.r.o.
84 €
23/45/054/235 Poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ/ZUoZ Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Viničky
4 585.38 €
284/2023/UZ Financovanie nákladov projektu s kódom č. 309070APW6 a názvom „Rekonštrukcia a zateplenie kultúrneho domu - Viničky“ Odb.: Obec Viničky
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.,
6 033 €
283/2023/UZ Preklenovací úver na financovanie nevyhnutných nákladov projektu s kódom č. 309070APW6 a názvom „Rekonštrukcia a zateplenie kultúrneho domu - Viničky“ Odb.: Obec Viničky
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.,
26 964.10 €
D1-AK2023 Zmena termínu plnenia a ceny diela Odb.: Obec Viničky
Dod.: Albín Kozák
32 997.26 €
P4-F2023 Úprava základnej zmluvy o poskytovaní služieb Odb.: Obec Viničky
Dod.: FÚRA, s.r.o.
0 €
Dodatok 1 Zmena ceny plnenia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
60 €
Generované portálom Uradne.sk