Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 687)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
20220919 Záväzok zmluvných strán uzavrieť budúcu kúpnu zmluvu na stavebné objekty tvoriace verejný vodovod Odb.: Obec Viničky
Dod.: SOMET, spol. s r. o.
1 €
20220831/2 Predaj a kúpa mlieka a mliečnych výrobkov "Školský mliečny program" Odb.: Obec Viničky
Dod.: RAJO a.s.
0 €
20220831/1 Dodávka tovaru do ŠJ Odb.: Obec Viničky
Dod.: RAJO a.s.
0 €
20220818 Prevádzka systému verejnej dopravy Odb.: Obec Viničky
Dod.: Sátoraljai Városellátó Szervezet
0 €
22/45/054/238 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ/ZUoZ - "Cesta na trh práce 3" Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Viničky
4 271.23 €
20220729 Prenájom stĺpov a konzol, podperných bodov verejného rozhlasu Odb.: V & S Net s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
0 €
D3/2022/KD Určenie celkovej výšky nájomného Odb.: Peter Ronto
Dod.: Obec Viničky
102.25 €
3/2022/KD Prenájom kultúrneho domu na svadbu Odb.: Peter Ronto
Dod.: Obec Viničky
0 €
DODATOK 2/2022 Zmena a doplnenie ustanovení zmluvy - cena za odvoz a počet vyvážaných nádob Odb.: Obec Viničky
Dod.: FÚRA, s.r.o.
0 €
D1_21/45/054/275 Doplneniu bežného účtu zamestnávateľa Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Viničky
10 181.44 €
556 / 2020 / UZ- Všeobecné obchodné podmienky pre úvery VOP 15.12.2021 Odb.: Obec Viničky
Dod.: VÚB, a.s.
0 €
556/2020/UZ- Dodatok č. 2 Zmena zmluvných podmienok Odb.: Obec Viničky
Dod.: VÚB, a.s.
149 883.67 €
556/2020/UZ- Dodatok č.2b Všeobecné obchodné podmienky pre úvery zo dňa 15.12.2021 Odb.: Obec Viničky
Dod.: VÚB, a.s.
0 €
556/2020/UZ- Dodatok č.2 Zmena zmluvných podmienok Odb.: Obec Viničky
Dod.: VÚB, a.s.
170 €
KE15 Umiestnenie informačných a reklamných tabúľ na autobusovej zastávke na adrese Viničky, Hlavná 496/2 k.ú. Viničky Odb.: MASLEN, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
600 €
11/2022/ZR Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa počas obecných slávností dňa 25.6.2022 Odb.: SPEED CARS SERVIS, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
50 €
10/2022/ZR Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa počas obecných slávností dňa 25.6.2022 Odb.: Ladislav Doša - DOŠA TRANS
Dod.: Obec Viničky
50 €
9/2022/ZR Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa počas obecných slávností dňa 25.6.2022 Odb.: EURO-GSM, s.r.o.
Dod.: Obec Viničky
150 €
8/2022/ZR Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa počas obecných slávností dňa 25.6.2022 Odb.: Anna Nagyová - Zlatý Strapec
Dod.: Obec Viničky
50 €
7/2022/ZR Zabezpečenie šírenia reklamy pre objednávateľa počas obecných slávností dňa 25.6.2022 Odb.: Ing. Juraj Szombathy - POĽNOTECH
Dod.: Obec Viničky
150 €
Generované portálom Uradne.sk