Cestovný ruch

Odkazy na organizácie a firmy poskytujúcich ubytovanie a/alebo sa zaoberajú rozvojom cestovného ruchu v regióne.

Tokaj Chalupa

Penzión Zlatá Putňa

Škola v prírode Sv. Lukáša - Rekreačné stredisko Hatfa

Ubytovanie - Tibor Pandi

Tokaj Guest House

Výletné plavby po Bodrogu

Aklimatizačno-generačná zvernica HUBERTUS

Rybolov - Sújmostó (Podkova)

Návšteva Tokajských pivníc