Zmenšiť textZväčšiť text

Obecný úrad

Adresa

Obecný úrad
Tokajská ulica 191/5
076 31  Viničky

+421 56 637 32 81
obecvinicky@gmail.com

Starosta: Michal Takáč
+421 918 372 965

IČO: 00332101
DIČ: 2020730635

Hlavná kontrolórka obce

Mgr. Zuzana László Szombathyová

Pracovníci Obecného úradu

Referentka obce: Darina Nagyová
Administratívna pracovníčka: Bc. Ildikó Soltészová

Poslanci Obecného zastupiteľstva

Mgr. Ernest Trója
Mgr. Attila Nagy
Ing. Zoltán Czucz
Ladislav Eštók
Zoltán Tóth