Materská škola

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Viničky na šk. rok 2023/2024

 

Zamestnanci materskej školy

Riaditeľka materskej školy: Alica Takáčová
Učiteľka: Ing. Jenny Smaržíková
Kuchárka: Juliana Bálintová

Telefón:   056/6373 274
E-mail:     obecmsvinicky@gmail.com


Podpora pre MŠ


Srdečne ďakujeme NADÁCII VSE HOLDING za pomoc pri skvalitnení vybavenia priestorov Materskej Školy vo Viničkách pomocou Grantového programu COMPANIUS POMÁHAME SPOLOČNE.