Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 656)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
D1_22/45/054/8 Zmena čísla bankového účtu Odb.: Obec Viničky
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
D1_21/45/054/657 Zmena čísla bankového účtu Odb.: Obec Viničky
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
0063/Nadácia VSE/2022 Poskytnutie finančného príspevku na projekt s názvom: "Škola po stopách poznania a múdrosti“ Odb.: Obec Viničky
Dod.: Nadácia VSE
800 €
6/2022 Audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy, overenie iných skutočností podľa osobitných predpisov Odb.: Obec Viničky
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
650 €
1/2022/HM Nájom hrobového miesta S03R02H09A Odb.: Brigita Duplinská
Dod.: Obec Viničky
10 €
ZD27042022 Zhotovenie diela – stavby k zákazke: „Detské ihrisko pri MŠ Viničky“ Odb.: Obec Viničky
Dod.: Stavebná firma - BOLDA, s.r.o.
7 982.06 €
20./2022/CO Poskytovanie služieb v oblasti CO Odb.: Obec Viničky
Dod.: ING. JAN KOCIS
80 €
309070APW6 Rekonštrukcia a zateplenie kultúrneho domu - Viničky Odb.: Obec Viničky
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
26 964.10 €
Dodatok 1 k 6/2021 Ukončenie zmluvy bez jej plnenia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Stavebná firma - BOLDA, s.r.o.
0 €
D1-2022/KD Určenie celkovej výšky nájomného Odb.: Tímea Timková
Dod.: Obec Viničky
47.16 €
1/2022/KD Prenájom kultúrneho domu Odb.: Tímea Timková
Dod.: Obec Viničky
0 €
Dodatok k MC1032022-001 Špecifikácia mobilnej aplikácie Odb.: Obec Viničky
Dod.: webex.digital s.r.o.
80 €
MC1032022-001 Vytvorenie webstránky, domény, webhostingu, grafické spracovanie, redakčný systém Odb.: Obec Viničky
Dod.: webex.technologies, s.r.o.
80 €
- Zriadenie a vedenie bežného účtu Odb.: Obec Viničky
Dod.: Československá obchodná banka, a.s.
0 €
- Zriadenie a vedenie bežného účtu - školská jedáleň Odb.: Obec Viničky
Dod.: Československá obchodná banka, a.s.
0 €
- Nájom parcely 490/2 za účelom realizácie rekonštrukcie autobusovej zastávky v obci Viničky podľa schválenej projektovej dokumentácie Odb.: Obec Viničky
Dod.: TOKAJ GRAND s.r.o.
1 €
- Úprava základnej Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu v časti ,,Príloha č. 2" na rok 2022 Odb.: Obec Viničky
Dod.: FÚRA, s.r.o.
0 €
6/2021 Stavebné a stavebno-montážne práce – „Detské ihrisko pri MŠ Viničky“ Odb.: Obec Viničky
Dod.: Stavebná firma - BOLDA, s.r.o.
7 982.06 €
A3086123 Zmena účastníckeho programu a dohoda o splátkach mobilného zariadenia Odb.: Obec Viničky
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
31.95 €
22/45/054/8 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu zamestnávania ZUoZ Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Viničky
3 406.14 €
Generované portálom Uradne.sk