Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kontakty

Toto webové sídlo www.vinicky.sk spravuje Obec Viničky je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Viničky

Adresa:
Obecný úrad Viničky 
Tokajská ulica 191/5
076 31  Viničky

IČO: 00332101

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Trebišov
Región: Dolný Zemplín, Tokaj
Počet obyvateľov: 477
Rozloha: 884 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1029

Všeobecné informácie: obecvinicky@gmail.com
Podateľňa: obecvinicky@gmail.com
Starosta: Michal Takáč, e-mail: obecvinicky@gmail.com
Informácie o napĺňaní webového sídla: obecvinicky@gmail.com

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 56 637 32 81

E-mail: obecvinicky@gmail.com

Kompetencie:
Obec Viničky je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Viničky je Spoločný stavebný úrad, Obec Streda nad Bodrogom, Hlavná 391/174, 076 31 Streda nad Bodrogom, tel. 056/6283992.


Postup pri sprístupňovaní informácií


Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku


Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:30
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár