Infoúrad

Vážení obyvatelia,

v rámci elektronizácie služieb si vám dovoľujeme oznámiť, že pre používateľov mobilných telefónov sme zaviedli voľne a zdarma stiahnuteľnú aplikáciu našej obce s názvom Viničky, pomocou ktorej budete dostávať informácie o dianí v obci, údaje o komunálnych službách a iné dôležité informácie.Čo vám prinesie táto mobilná aplikácia?

  • stále a rýchlo dostupné informácie z našej obce,
  • upozornenia vo vašom mobilnom telefóne vďaka push notifikáciám,
  • rýchly a prehľadný kalendár zvozu odpadu,
  • pridanie podnetu na odstránenie poruchy,
  • nahlásenie nelegálnej skládky či potrebnej opravy,
  • pridanie napádu alebo vylepšenia, a to aj s fotografiou,
  • kalendár podujatí,
  • cestovné poriadky,
  • dôležité kontakty a mnoho iného

Cieľom je v dnešnom rýchlo meniacom sa svete dostať informácie z obce čo najrýchlejšie k obyvateľom.

Ak máte nejaké pripomienky alebo návrhy, ako aplikáciu zlepšiť, napíšte nám.

info@infourad.sk