Oznámenie - vývoz TKO

 29.12.2022

Obecný úrad oznamuje občanom, že od 2.1.2023 si môžu na obecnom úrade vyzdvihnúť nálepky na označenie kuka nádob, zvozové kalendáre na rok 2023 a vrecia na triedený zber odpadu.

Nálepky neobdržia domácnosti, ktoré nezaplatili poplatok za vývoz komunálneho odpadu za predchádzajúce roky. 13.1.2022 budú vyvezené iba kuka nádoby označené novými nálepkami.

Ďalej vyzývame tých občanov obce, ktorí počas roka nadobudli alebo predali nehnuteľný majetok v katastri obce Viničky, aby najneskôr do 31.1.2023 podali daňové priznanie na vznik alebo zánik daňovej povinnosti.


Zoznam aktualít: