Park Augustyna Vološyna

 08.08.2017

V auguste 2013 bol odovzdaný do užívania Park Mons. prof. Dr.h.c. Augustyna Vološyna

Zoznam aktualít: